Rødspette | WWF Norway

RødspettePosted on 23 May 2018
Rødspette
© Eksportutvalget for fisk
Rødspetten (Pleuronectes platessa) tilhører flyndrefamilien, og kan bli opptil 20 år gammel. Rødspette er Europas viktigste flyndrefisk, økonomisk sett.

Rødspetten lever på sand og leirbunn ned til 200 meters dybde. Den kjennetegnenes ved karakteristiske røde flekker. Det er funnet rødspette opp mot 1 meter og 7 kilo, men i det norske fiskeriet er de sjelden større enn 500 gram.

I norske farvann er rødspetta i dag på bedringens vei etter et tidligere overfiske. Det var særlig i den sydlige delen av Nordsjøen overfiske var et problem tidligere.Fiskepresset på rødspette har de siste årene vært høyere enn det havforskerne anbefaler, men bestanden er i bedre forfatning og den er godt innenfor føre-var-grensene.

Fiskeriet kan derimot ha en betydelig mengde utkast av andre arter. Utkast er forbudt i norske farvann. En del rødspette fanges også med bomtrål, som kan gi skader på havbunnen. Bomtrålfiske gir også større bifangst av andre arter som tidvis kastes over bord.

Forekomst

Flere bestander fra Barentshavet og sørover til Middelhavet og Nord-Afrika. Den norske fangsten kommer fra Nordsjøen, der den største bestanden holder til.

Fangstmetoder

Trål, snurrevad og garn. Rødspette tas ofte som bifangst i tungefisket.

WWFs råd

Greit valg!

Rødspette er et greit valg, men spis den ikke for ofte. Rødspettebestanden i Nordsjøen er i ferd med å bygge seg opp igjen. Kjøp ikke rødspetter som er under 30 cm, ettersom fisken da fremdeles ikke har rukket å forplante seg.


 

Best valg!

MSC-merket rødspette er det beste valget i dagligvarebutikker i Norge. Spør etter MSC-merket rødspette.

Rødspette
© Eksportutvalget for fisk Enlarge