Lange | WWF Norway

LangePosted on 23 May 2018
Lange
© Eksportutvalget for fisk
Lange (Molva molva) har fått navnet på grunn av sin lange kropp, som kan bli opptil 180 cm. Den lever fra 60 og helt ned til tusen meters dyp, men er vanligst å finne 300-400 meter under havoverflaten.

Lange fiskes hele året, også som bifangst ved annet fiske. Lange fiskes over store deler av Nord-Atlanteren, men det finnes ikke beregninger på bestandsstørrelsen.

Norge står for om lag halvparten av langefangstene i Europa, men har ingen fastsatte kvoter. Havforskningsinstituttet har gjennomført prosjekter sammen med Fiskebåtredernes forbund og Mørefisk for å kartlegge bestanden av lange ytterligere. Foreløpige resultater er lovende, men et føre-var-prinsipp må ligge til grunn ved vurderingen før endelige data foreligger.  

Forekomst

I Norge er det mest lange mellom Stadt og Vesterålen. Lange lever på også kontinentalsokkelen, på bankene og i fjordene fra Biscaya til Island, i Skagerrak, Kattegat og sørvest i Barentshavet.  

Fangstmetoder

Bunngarn og bunnline.  

WWFs råd

Greit valg!

Lange er et greit valg, men vær forsiktig med å spise den for ofte.
Lange
© Eksportutvalget for fisk Enlarge