Laks (oppdrett) | WWF Norway

Laks (oppdrett)Posted on 23 May 2018
Oppdrettslaks
© Eksportutvalget for fisk
Oppdrett av laks (Salmo salar) foregår langs kysten fra Vest-Agder i sør til Finnmark i nord. ASC-sertifisert laks er bærekraftig – og er det beste valget innen oppdrettsfisk.

Laks er en rovfisk. Fôret til oppdrettslaksen inneholder både fiskemel og fiskeolje som produseres av viltfanget fisk, i tillegg til vegetabilske ingredienser som soya. Det er vanlig å beregne ca. 2 kg villfisk til 1 kg produsert laks. Rømt oppdrettslaks er en trussel mot villaksen, fordi den vandrer opp i elvene og ødelegger gytegropene der villaksen har lagt egg. Oppdrettslaksen kan også gyte i elvene, og gi avkom med dårligere overlevelsesevne. Oppdrettslaks som er miljøsertifisert gjennom ASC har mindre konsekvenser for natur og miljø enn annen oppdrettslaks.

Rømming og lakselus er direkte årsaker til at flere lakseelver er truet. Når oppdrettslaks rømmer år etter år vil det på lang sikt føre til at villaksbestandene kollapser. Det gjøres enkelte gode tiltak i oppdrettsnæringen, som mer bærekraftig fôr (fiskemel og fiskeolje fra ikke-rødlistede arter), utvikling av lukkede eller delvis lukkede produksjonssystem, biologisk avlusing og ikke-medikamentelle metoder (spyling med sjøvann, skyting med laser osv). De viktigste tiltakene er derimot at det ikke tillates vekst i oppdrettsnæringen før utfordringene med rømming, fôr, avfall og lakselus er løst, og at forvaltningen har utviklet konkrete indikatorer for å minimere den negative miljøpåvirkningen.

Forekomst

Langs store deler av norskekysten, fra Finnmark i nord til Vest-Agder i sør. Det var 1286 tillatelser til oppdrett i 2017 (matfisk-, stamfiskproduksjon og klekkeri- og settefiskproduksjon).

Fangstmetoder

Oppdrett.

WWFs råd

Greit valg! 

Vanlig oppdrettslaks er et greit miljøvalg, men spis den ikke for ofte. Det er store regionale forskjeller med hensyn til hvor store miljøutfordringene er. I Sjømatguiden har vi kun en overordnet, nasjonal vurdering, som gjør at oppdrettslaksen ender på gul.

 

Best valg!

ASC-sertifisert oppdrettslaks kan velges med god samvittighet, fordi den er produsert etter strenge krav til miljømessig bærekraft.

Oppdrettslaks
© Eksportutvalget for fisk Enlarge