Ansjos | WWF Norway

AnsjosPosted on 23 May 2018
Ansjos
© WWF
Ansjos er en liten sildefisk som lever i stim fra Skagerrak til kysten av Nord-Afrika.

Ansjos (Engraulis encrasicolus) er en populær fisk i Europa, og brukes som smakstilsetning i mange matprodukter. Visste du at det er vanlig med ansjos i leverpostei eller at «ansjosen» som mange spiser til jul faktisk er kryddersaltet brisling? Begge er forøvrig medlemmer av sildefiskfamilien.

Ansjosen er enten fullt utnyttet eller overfisket i mange områder, men bestanden er ikke særlig sårbar for overfiske. Likevel er fiskepresset så høyt at stenging av gyteområder og redusert fiskeinnsats kan bli nødvendig fremover. Fangstmetoden er god og selektiv, med lite bifangst og utkast. Ansjos fra områder utenfor vestkysten av Frankrike og nordkysten av Spania er ansett å være bærekraftig forvaltet.

Forekomst

Fra Skagerak og sørover langs hele Atlanterhavskysten, i Middelhavet inn til Svartehavet og langs kysten av Nord-Afrika. De største fangstene tas i Middelhavet, Biscayabukten, Marokko og Mauretania, og kysten utenfor Portugal og Spania.

Fangstmetoder

Hovedsakelig not og pelagisk trål.  
 

WWFs råd

Greit valg!

Ansjos er et greit valg, men arten er fullt utnyttet i mange havområder. Spis derfor ikke ansjos for ofte.

MSC-sertifisert ansjos fra Argentina er det beste miljømessige valget. Se også etter ansjos fra utenfor vestkysten av Frankrike og nordkysten av Spania, der bestandene er i god forfatning.
Ansjos
© WWF Enlarge