Tunfisk (på boks) | WWF Norway

Tunfisk (på boks)Posted on 23 May 2018
Skipjack.
Skipjack.
© Scandinavian Fishing Yearbook
Tunfisk (Thunnus sp.) er en rovfisk som er viktig for økosystemet i havet. Tunfisk på boks er også en av verdens mest populære sjømatprodukter.

De fleste av tunfiskartene du finner på boks er fra arter som er i grei forfatning. Fangstmetodene varier og noen skader havmiljøet. Det beste er å velge MSC-sertifisert tunfisk på boks, om du kan.

Skipjack er den vanligste arten på boks, og kommer ofte fra bestander som er i relativt sunn forfatning. De andre artene som er vanlig på boks, gulfinnet tunfisk og albacore, er som oftest utnyttet maksimalt eller til dels overfisket.

Bifangst er et stort problem i mange fiskerier etter tunfisk. I jakten på tunfisk går ofte truede arter av havskilpadder, albatross, hai og skater som utilsiktet fangst. Forvaltningen av tunfiskfiskeriene er ofte mangelfull, og for noen av artene er fiskekvotene for høye i forhold til bestandene. Tunfisk har høy verdi på sjømatmarkedet verden over. Dette fører dessverre til at tunfisk på boks kan komme fra et ulovlig fiske, noe som er en trussel mot tunfiskens framtid.

Forekomst

I det åpne hav i tropiske og subtropiske områder over hele verden.

Fangstmetoder

Snurpenot, ringnot, line, snurrevad, slukfiske, fiskestang, drivgarn.

WWFs råd:

Greit valg!

Tunfisk på boks er et greit miljøvalg, men spis det ikke for ofte.
       

 

Best valg! 

Tunfiskbokser merket med MSC-logo er høstet bærekraftig og er det beste miljømessige valget.
Skipjack.
Skipjack.
© Scandinavian Fishing Yearbook Enlarge