Taskekrabbe | WWF Norway

TaskekrabbePosted on 23 May 2018
Taskekrabbe
© Eksportutvalget for fisk
Taskekrabben (Cancer pagurus) er et av de mest kjente krepsdyrene i Norge. Den kan veie inntil 3 kg og bli hele 20 år gammel.  

Taskekrabben liker best litt varmere vann, og vandrer derfor ofte ned til dypere, varmere vann om vinteren. Det mangler data om bestandsstørrelsen, blant annet fordi det langs hele kysten er et betydelig uregistrert fiske etter krabbe. Man regner likevel med at det står godt til med krabben, og den fanges med teiner som er en av de mest miljøvennlige fiskemetodene.  

Det norske fisket utgjør 10 prosent av verdens fiske etter taskekrabbe. I 2013 var den kommersielle fangstverdien av krabbene på over 54,6 millioner kroner. I 2009 ble det også innført et minstemål på 11 cm (fra svenskegrensen til og med Rogaland) og 13 cm (nord for Rogaland) ved fangst, som gjør at krabben rekker å gyte før den fanges. Langs Helgelandskysten har trolig krabbebestanden minket litt grunnet høyt fiskepress de senere årene. 

Forekomst

Langs kysten fra Nord-Afrika i sør til Finnmark i nord.  

Fangstmetoder

Teiner.  

WWFs råd

Greit valg!

Det er manglende data om bestandsstørrelsen, blant annet fordi man antar at det langs hele kysten er en betydelig uregistrert omsetning av krabbe. Man regner likevel med at det står ok til med krabbebestanden, og den fanges med teiner som er en av de mest miljøvennlige fiskemetodene.
Taskekrabbe
© Eksportutvalget for fisk Enlarge