Makrell | WWF Norway

MakrellPosted on 23 May 2018
Feilslåtte forhandlinger, og kvoter som nå blir satt høyere enn de vitenskapelige rådene fra havforskere, truer den langsiktige makrellforvaltningen i Atlanteren.
© Erling Svensen/WWF
Makrellen (Scomber scombrus) er en hurtigsvømmende fisk, som jakter i perfekt synkroniserte stimer.
 
Den er lett å kjenne igjen på sin strømlinjeformede, stripete kropp. Den kan bli 25 år gammel, og nå opp mot 65 cm og bli godt over 3,5 kilo. Den store makrellbestanden fiskes av mange nasjoner, som har et felles ansvar for å ta vare på makrellen. Dessverre mangler gode internasjonale avtaler i dag, og makrellen står i fare for å overfiskes. Likevel er dagens makrellfiske innenfor bærekraftige nivåer, og bestanden er stor.

Inntil 2013 var den MSC-merket, men mistet sertifisering grunnet brutte forhandlinger om fiskekvoter mellom Norge, EU, Island og Færøyene. Makrell ble re-sertifisert i 2016. Fangstene av makrell har de siste årene vært høyere enn vitenskapelig anbefalt, mye på grunn av uenighetene mellom nasjonene som fisker på makrellbestanden i østlige Atlanterhavet. Bestanden antas likevel å være svært god og fisket er ifølge havforskerne innenfor bærekraftige nivåer. Fisket har ikke negative effekter på sårbare leveområder og gir lite fangst av andre arter.

Forekomst

Nordsjøen, Norskehavet og Skagerrak. Makrell er nå funnet så langt nord som ved Svalbard.

Fangstmetoder

Ringnot, pelagisk trål, garn og dorg.    
 

WWFs råd

Best valg!

Makrellen er MSC-sertifisert og et godt valg i fiskedisken. Bestanden av makrell er veldig stor.


 
Feilslåtte forhandlinger, og kvoter som nå blir satt høyere enn de vitenskapelige rådene fra havforskere, truer den langsiktige makrellforvaltningen i Atlanteren.
© Erling Svensen/WWF Enlarge