Tropisk reke / scampi | WWF Norway

Tropisk reke / scampiPosted on 23 May 2018
Scampi
© Wikimedia Commons
Tropiske reker (Penaeus ssp.) kalles både scampi, kongereker og tigerreker i Norge. Over halvparten av alle tropiske reker blir oppdrettet, mens resten er viltfanget.

Oppdrett av tropisk reke er mange steder med på å utrydde mangroveskog og forurense miljøet. Det foregår også et overfiske av ville tropiske reker og fisket knuser ofte korallrev. Det finnes oppdrett av tropisk reke som er ASC-sertifisert og MSC-sertifiserte scampifiskerier. Disse bidrar ikke til ødeleggelse av naturmiljøet.  

Oppdrett av tropiske reker har i flere år bidratt til å utrydde verdens mangroveskoger. I mangroveskogene lever millioner av arter, som krokodiller, korallfisk og til og med tigre. Oppdrettsanleggene kan forurense miljøet rundt seg med kjemikalier, antibiotika og næringssalter.

Halvparten av verdens mangroveskoger er utryddet på grunn av rekeoppdrett, noe som også har negative følger for lokalsamfunn. Oppdrett av reker som er ASC-sertifisert har ikke de samme negative konsekvensene på miljøet. Det foregår et overfiske av ville tropiske reker og disse fiskeriene knuser ofte sårbare koraller. Flere truede arter som havskilpadder, hvaler, sjøfugler, haier, krabber og sjøku blir også fanget i reketrålen.    

Forekomst

Tropiske reker fins øst i det Indiske hav og i det vestlige og sentrale Stillehavet. De største nasjonene på oppdrett av tropisk reke er Kina, Thailand, Indonesia, India, Vietnam, Brasil, Ecuador og Bangladesh.    

Fangstmetoder

Tropisk reke fanges med bunntrål, trollgarn og teiner.    
 

WWFs råd

Styr unna!

Scampi og tropiske reker uten ASC- og MSC-sertifisering må du unngå å kjøpe.

 

Best valg!

ASC- og MSC-sertifiserte scampi og tropiske reker i frysedisken er et miljømessig godt valg.
 
Scampi
© Wikimedia Commons Enlarge