Østers (stillehavsøsters) | WWF Norway

Østers (stillehavsøsters)Posted on 23 May 2018
Stillehavsøsters plukket i fjæra.
© WWF Verdens naturfond / Katharina Heide Paus
Stillehavsøstersen (Crassostrea gigas) hører naturlig hjemme i Stillehavet, men ble for første gang brukt i østersoppdrett i Nederland på 1960-tallet.

Stillehavsøsters er importert til oppdrettsvirksomhet i en rekke land, og har spredt seg til naturen i stor skala. I Norge sprer den seg raskt og finnes i dag på minst 50 lokaliteter fra Hordaland og sørover langs kysten. Den utkonkurrerer blant annet flatøstersen og blåskjell.

Stillehavsøsters er en fremmed skadelig art i norsk natur som er svartelistet på Norsk svarteliste 2012. Stillehavsøstersen er også ventet å spre seg videre langs kysten med økende havtemperaturer. 

Forekomst

Opprinnelig i Stillehavet, men har spredd seg til flere land i Europa på grunn av oppdrett i Nederland. 

Fangstmetoder

Håndplukking. 

WWFs råd

Best valg!

Stillehavsøster er en fremmed, skadelig art i norsk natur. Du bør plukke og spise så mye du orker!

Problemet med spredning av stillehavsøsters ser ut til å øke i årene fremover, og det oppfordres derfor til å finne og spise så mye av den som mulig.
Stillehavsøsters plukket i fjæra.
© WWF Verdens naturfond / Katharina Heide Paus Enlarge