Torsk (skrei og kysttorsk) | WWF Norway

Torsk (skrei og kysttorsk)Posted on 23 May 2018
Torsk
© Eksportutvalget for fisk
Torsken (Gadus morhua) er lett å kjenne igjen på skjegget under haken, den hvite magen og det flotte mønsteret på ryggen.

Torsk kan bli opp mot to meter lang og veie nærmere 60 kilo, men det er sjelden å se slike størrelser i våre dager. Verdens største torskestamme, som lever i Barentshavet, er i god tilstand og forvaltes bærekraftig. Men bestanden i Nordsjøen er overfisket.

Torsken er delt inn i ulike bestander som har forskjellig status. Torsk og skrei fra Norskehavet og Barentshavet er del av verdens største torskebestand og er i god forfatning. Nesten all frossenfisk er torsk fra disse nordlige havområdene. Kysttorsk og torsk fra Nordsjøen og Skagerrak derimot, er betydelig overfisket.

Forekomst

Det finnes flere ”norske” bestander av torsk – i Barentshavet , Norskehavet, i Nordsjøen og flere bestander langs kysten og i fjordene (kysttorsk). Torsk finnes også i Skagerrak, Østersjøen og Kattegat, ved Færøyene, Island, Grønland, Canada og USA.

Fangstmetoder

Torsk fanges hovedsakelig bunntrål, snurrevad, line, garn og juksa.

WWFs råd

Best valg!

Skrei og torsk fra Norskehavet og Barentshavet er MSC-sertifisert og bærekraftig fisket.

 

Styr unna!

Styr unna kysttorsk og torsk fra Nordsjøen og Skagerrak, som begge er overfisket. Velg heller torsk fra Norskehavet og Barentshavet.


 
Torsk
© Eksportutvalget for fisk Enlarge