Sild | WWF Norway

SildPosted on 23 May 2018
Sild
© Eksportutvalget for fisk
Norsk vårgytende sild fins langs hele kysten. Sild (Clupea harengus L.) utgjør til tider en av verdens største fiskebestander.

Den opptrer i store stimer, som en enhet og er et mektig skue. Silda kan bli hele 25 år gammel og nå en størrelse på 40 cm.

Fiskeriene etter sild er sertifisert av MSC. Minstemål for norsk vårgytende sild er 25 cm. Etter å ha vært på et veldig høyt nivå en periode, er bestanden av sild nedadgående. Gytebestanden er antatt å være like ved føre-var-nivået. Nordsjøsilda har full reproduksjonsevne og høstes også bærekraftig.

Forekomst

Nordøst-Atlanteren, Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat.

Fangstmetoder

Ringnot og trål.

WWFs råd

Best valg!

Sild kan trygt velges i fiskedisken. Både den norske vårgytende silda og nordsjøsilda er MSC-sertifisert. Spis sild til frokost, lunsj og middag!
 
Sild
© Eksportutvalget for fisk Enlarge