Sei | WWF Norway

SeiPosted on 23 May 2018
Sei
© Eksportutvalget for fisk
Seien (Pollachius virens) er en av våre viktigste matfisker og norsk sei er nå MSC-sertifisert som bærekraftig.

Sei er en kraftig og muskuløs torskefisk som lever i stim. Du kan finne sei i store deler av Nord-Atlanteren, både ute på det åpne hav og langs kystsonen (fra 0 til 300 meter).

Seien kan nå en kroppslengde på 130 cm og bli over 20 kg. Den er en av våre viktigste kommersielle fiskearter. Norsk fangst av nordøstatlantisk sei i 2014 hadde en verdi på over 1,2 milliarder kroner.

Forekomst

I Nordsjøen/Skagerrak, og langs norskekysten fra Stadt til Kolahalvøya.

Fangstmetoder

Trål, not, garn, line, snurrevad og jukse.

WWFs råd

Best valg!

Velg MSC-merket sei neste gang du handler fisk! Norsk seifiske er bærekraftig og alt kommersielt fiske etter sei i norske farvann er sertifisert av MSC.
 
 
Sei
© Eksportutvalget for fisk Enlarge