Reker | WWF Norway

RekerPosted on 23 May 2018
Reker (Pandalus borealis)
© Eksportutvalget for fisk
Reker finnes langs hele norskekysten og de lever på leire- og mudderholdig bunn. Rekene skifter kjønn fra hann til hunn i løpet av livet.

Rekene finnes stort sett dypere enn 70 m og er vanligst på 200-500 m dyp. Kaldtvannsreka er først hann, men når den når en viss størrelse skifter den kjønn til hunn. Det drives et omfattende trålfiske etter reker i Barentshavet og ved Svalbard og Grønland, og med mindre reketrålere i Skagerrak, Nordsjøen, langs kysten og i fjordene.

Rekebestanden i Barentshavet har vært stabil på et relativt høyt nivå siden 2005. Den er regnet som sunn og bærekraftig. Rekefisket her har noe bifangst av truede arter som uer, torsk, haier og rokker. Forvaltningen av reker i Barentshavet er vurdert som god. Det norske fiskeriet i Barentshavet er MSC-sertifisert.

Rekefisket i Nordsjøen og Skagerrak har inntil nylig ikke vært godt nok forvaltet, men nå er det gjennomført forbedringer. Hovedproblemet har vært stor dumping av småreker i fiskeriet. Etter press fra WWF blir nå områder der det fanges for mange småreker i fangstene stengt for videre fiske. I tillegg er minstemålet økt fra 6 cm til 6,5 cm for å prøve å redusere fangsten av småreker, som ofte ble dumpet tilbake i havet uregistrert.

I fjor ble rekefisket i Nordsjøen og Skagerrak MSC-sertifisert. Dermed er hele det norske rekefisket MSC-sertifisert. Det er fremdeles punkter i sertifiseringen som skal følges opp og fiskeriet må nå fremover vise at dumpingen av småreker ikke lenger forekommer.

Forekomst:
I de nordlige delene av Stillehavet og Atlanterhavet, i Skagerrak og Barentshavet og også langs norskekysten og i fjordene.

Fangstmetoder:
Store og små reketrålere.

WWFs råd

Best valg! 

Spis MSC-sertifiserte reker, enten de kommer fra Barentshavet eller Nordsjøen og Skagerrak. Norske reker kan trygt velges i fiskedisken.
Reker (Pandalus borealis)
© Eksportutvalget for fisk Enlarge