Kongekrabbe | WWF Norway

KongekrabbePosted on 23 May 2018
Kongekrabbe
© Eksportutvalget for fisk
Kongekrabben (Paralithodes camtschaticus) hører naturlig hjemme i Beringhavet, nord i Stillehavet. Men siden russiske forskere satte ut kongekrabbe i Murmanskfjorden på 1960-tallet, har den spredd seg til Barentshavet og finnes i store antall nord langs norskekysten.

Kongekrabben er en fremmed, skadelig art i norske farvann, og er oppført på Norsk svarteliste av 2012. Den trekker inn i gyteområder og spiser både rognkjeks- og loddeegg. Krabben er en trussel ved at den endrer levevilkårene for mange arter i og på havbunnen. Krabben er også en fare ved at den kan være en betydelig konkurrent  og parasittspreder til andre dyr.

Kongekrabben er en av de største krabbene som finnes i verden, og kan veie opptil åtte kilo og måle nesten to meter! Den trives best på dybder mellom 5 og 400 meter

Forekomst

Opprinnelig i Beringhavet, nord i Stillehavet, men ble introdusert i Murmanskfjorden på 1960-tallet. Siden har den spredd seg nedover norskekysten til Tromsø.

Fangstmetoder

Teiner.

WWFs råd

Best valg! 

Fang og spis så mye kongekrabbe du klarer! Kongekrabben er svartelistet fordi den stadig sprer seg og er en trussel mot norsk fisk og bunnfauna. Den norske bestanden av kongekrabbe er heldigvis synkende.

Kongekrabbe
© Eksportutvalget for fisk Enlarge