Kamskjell | WWF Norway

KamskjellPosted on 23 May 2018
Kamskjell
© Eksportutvalget for fisk
Kamskjell, eller stort kamskjell (Pecten maximus ), er en delikatesse som i Norge fanges kun ved dykking.

Kamskjell høstes kun ved dykking i Norge, og fisket av kamskjell har liten eller ingen negativ påvirkning på miljøet. I tillegg er det også et begrenset oppdrett av kamskjell.

Reproduksjon og gyteevne i bestanden er god. Fiskeriet regnes derfor som godt forvaltet, selv om det har økt i omfang de senere år. Kamskjell finnes ofte delvis nedgravd i grov sandbunn, gjerne i områder med en del strøm.

Minstemål for kamskjell er 10 cm og måles der skjellet er bredest. Kamskjell lever fra fjæresonen og ned til mer enn 100 meters dyp, og er vanligst å finne på 5 til 30 meters dyp.

Forekomst

Langs hele kysten fra Spania til Nord-Norge. I Norge er de største forekomstene i Trøndelag og Nordland.

Fangstmetoder

Håndplukking.

WWFs råd

Best valg! 

Fiskeriet er bærekraftig, og norske kamskjell kan spises med god samvittighet. Man bør imidlertid unngå utenlandske kamskjell som er fanget med miljøskadelige fangstmetoder som bunnskrape og trål.
Kamskjell
© Eksportutvalget for fisk Enlarge