Hyse / kolje | WWF Norway

Hyse / koljePosted on 23 May 2018
Hyse
© Eksportutvalget for fisk
Hyse (Melanogrammus aeglefinus) blir også kalt kolje og er en torskefisk som finnes langs hele norskekysten. 

Hyse er en bunnfisk som kan bli over én meter lang og veie over 14 kg. Den er en av våre viktigste matfisker, og er lett gjenkjennelig på den sorte flekken under den fremste ryggfinnen. Det finnes to bestander av hyse i Norge.

Bestanden av nordøstarktisk hyse er i god forfatning. Kvoterådet fra Havforskningsinstituttet for 2017 ser ut til å bli fulgt av fiskerimyndighetene. Hyse i Nordsjøen og Skagerrak er også i god forfatning og gytebestanden er over føre-var-nivåer.

Det finnes et betydelig utkast av småfisk i dette fiskeriet, men fremtiden ser lysere ut for hysen dersom bestanden forvaltes i henhold til vedtatte internasjonale regler.  

Forekomst

Langs hele norskekysten, i Nordsjøen, Skagerrak, Kattegat og Barentshavet.  

Fangstmetoder

Trål, snurrevad, line, garn og jukse.  

WWFs råd

Best valg! 

Hyse kan spises med god samvittighet. Nordøstarktisk hyse er også MSC-merket - spør etter denne i din butikk!
Hyse
© Eksportutvalget for fisk Enlarge