Blåskjell | WWF Norway

BlåskjellPosted on 23 May 2018
Blåskjell
© Eksportutvalget for fisk
Blåskjell (Mytilus edulis) finnes i store mengder langs hele norskekysten, fra fjæra og ned til 20 meters dyp.

Fritidshøsting av blåskjell er vanlig, og skjellene plukkes gjerne for hånd. I tillegg oppdrettes blåskjell på bunn eller flytende substrat, og gjøres ved at ville blåskjell fester seg på kunstige bøyestrekk som er lagt ut i fjordene. Skjellene er dermed de samme som de ville skjellene på berget ved siden av.

Blåskjell filtrerer plankton fra vannmassene. Blåskjell sprer seg når de er på larvestadiet, og fester seg til et fast underlag ved hjelp av tråder (byssustråder). Skjellene kan flytte på seg ved å lage nye tråder. Mattilsynet har nå lansert blåskjellvarselet som app for iPhone og Android. Les mer om hvordan du kan laste den ned på Mattilsynets nettsider.

Forekomst

Fra Nord-Spania i sør og langs hele norskekysten, nylig helt opp til Svalbard. De største forekomstene finnes nord til Trondheimsfjorden, i beskyttede områder og i fjordstrøk med påvirkning av brakkvann.

Fangstmetoder

Håndplukking. På gode blåskjellbanker høstes også noe med grabb fra båt.

WWFs råd

Best valg! 

Spis blåskjell med god samvittighet, men husk å sjekke giftvarselet hvis du plukker blåskjellene selv.

Blåskjell
© Eksportutvalget for fisk Enlarge