Bærekraftig biff av sei | WWF Norway

Bærekraftig biff av seiPosted on 14 June 2016
Fisket etter sei (Pollachius virens) er godt forvaltet, og alt kommersielt seifiske i Norge er MCS-sertifisert. Spis sei med god samvittighet!
© Scandinavian Fishing Yearbook
Hva er den mest bærekraftige biffen du kan servere vennene dine? Svaret er enkelt: Seibiff! Den smaker dessuten kjempegodt.
 
Seifisket er veldig godt forvaltet, derfor kan du spise sei så ofte du vil – med den aller beste miljøsamvittighet. Sei er oppført med grønt lys i WWFs sjømatguide. I videoen under tilberedes seibiffen på så lekkert vis at det blir det rene festmåltidet!Alt kommersielt fiske etter sei i norske farvann er bærekraftig, og sertifisert av MSC (Marine Stewardship Council). MSC er et miljømerke som viser at fisken kan spores tilbake til et bærekraftig fiskeri. Se derfor etter MSC-merket fisk neste gang du skal handle sjømat.
 
Kjært fiskebarn har mange navn
Sei (Pollachius virens) blir kalt for kod, seikod, mort, palemort, grønspor og pale.

– Kjært barn har som kjent mange navn, så det er mye som tyder på at dette er en fisk nordmenn har lagt sin elsk på, sier fagsjef i WWF-Norge Karoline Andaur.
 
Stadig på flyttefot
Seien tilhører torskefamilien. Den kan bli 130 cm lang og veie over 20 kg. Sei finnes kun i Nord-Atlanteren, men her finnes det til gjengjeld hele seks ulike bestander av sei. Forskere har merket noen av fiskene, og slik har de oppdaget at seien vandrer mellom disse forskjellige bestandene.

– Ungsei vandrer fra norskekysten og ut til Nordsjøen. Men det er ikke funnet bevis på at sei vandrer tilbake til norskekysten igjen, sier Andaur.
 
Likt av mange
Det er ikke bare mennesker som synes seibiff er en delikatesse. Sel og hval forsyner seg også av seien når de får muligheten.
– Seien spiser mest raudåte, krill og andre pelagiske krepsdyr. I tillegg liker den sild, brisling, kolmule, øyepål og hyseyngel, sier Andaur.
 
Sei for milliardarer
Seien er en av våre viktigste kommersielle fiskearter og kan fiskes langs hele kysten. Sei er en stimfisk som trives ute på det åpne hav, men den finnes også langs kysten fra overflaten til 300 meters dybde.

– I 2014 hadde norsk fangst av nordøstatlantisk sei en verdi på over 1,2 milliarder kroner, sier Andaur.  
 
Fisket etter sei (Pollachius virens) er godt forvaltet, og alt kommersielt seifiske i Norge er MCS-sertifisert. Spis sei med god samvittighet!
© Scandinavian Fishing Yearbook Enlarge