Laks – et rosa førstevalg | WWF Norway

Laks – et rosa førstevalgPosted on 10 June 2016
Villaks (Salmo salar) er en ansvarsart for Norge. To tredjedeler av den nordatlantiske laksen gyter i norske vassdrag.
© Wild Wonders of Europe / Magnus LUNDGREN / WWF
Laks er en veldig populær fisk i Norge. Kjøper du miljømerket laks, bidrar du til en mer miljøvennlig oppdrettsnæring. Det er bra for villaksen, som Norge har et spesielt ansvar for å ta vare på.
 
Miljømerket laks er oppført som et godt miljøvalg i WWFs sjømatguide. Laks kan tilberedes på mange forskjellige måter. Her kan du se hvordan fredagstacoen kan lages med laks. Slik blir kosen både sunn og miljøvennlig:Laksen (Salmo salar) vi har i Norge kalles atlanterhavslaks. Hannlaksen kan bli opptil én og en halv meter og veie over 40 kilo. Selv om laksen lever i havet, kan ikke lakseeggene klekkes og overleve i saltvann. Laksen vandrer derfor opp elvene for å gyte. Når laksen er blitt 2-5 år, drar den fra elva og ut i havet. Etter 1-4 år kommer den tilbake til den samme elva og gyter.

«Guddommelig lederfisk»
– Hva som får laks til å komme tilbake til den samme elva, er det spekulert mye rundt. Peder Claussøn Friis lanserte i 1599 en teori om at det var en guddommelig lederfisk som guidet resten av fiskene tilbake til elven, forteller fagsjef i WWF-Norge Karoline Andaur.
 
– Nyere teorier går ut på fjernorientering ved hjelp av blant annet solen, havstrømmene og elektriske felt. Lukten og lyden av fødeelven skal visstnok også lede dem til rett elv, sier Andaur.
 
Villaks er en ansvarsart for Norge. To tredjedeler av den nordatlantiske laksen gyter i norske vassdrag.
 
Truet av miljøproblemer
Vassdragsutbygginger og sur nedbør gjorde at villaksen forsvant fra flere laksevassdrag i Norge. I dag er lakselus og rømt oppdrettslaks to av de største truslene mot villaksen.
 
– Skal vi redde villaksen, må oppdrettsnæringen bli mer miljøvennlig. Derfor er det viktig å velge laks som er miljømerket. På den måten premierer vi som forbrukere de anleggene som går foran med en mer miljøvennlig produksjon, sier Andaur.  
 
Miljømerket ASC står for Aquaculture Stewardship Council og er en sertifiseringsordning som stiller strengere miljøkrav til produksjon av laks enn det som er tillatt etter regelverket i Norge.
 
Helleristninger
Laksen har siden uminnelige tider hatt stor betydning for nordmenn. Den har vært en viktig matkilde og vært med på styre hvor vi har bosatt oss. I Alta finnes det flere tusen år gamle helleristninger som forestiller laks.

– Flere kommuner i Norge har laks som symbol på kommunevåpenet sitt; blant andre Grane, Nordreisa, Kvalsund og Mandal kommune. Det sier noe om hvilken betydning laksen har hatt og fremdeles har, sier Andaur.
 
Tror på en framtid for laksen
Villaksen vært utsatt for store miljøpåvirkninger de siste 40 årene. Vannkraftutbygginger, sur nedbør, overfiske og oppdrettsnæringen har bidratt til vanskelige livsvilkår for villaksen. Samtidig har bevisstheten rundt villaksens betydning har økt kraftig.

– Folk er glad i villaksen, og ønsker å fortsatt kunne fiske i lakseelvene. Jeg har tro på framtiden for laksen, og på en mer miljøvennlig oppdrettsnæring, sier Andaur.
Villaks (Salmo salar) er en ansvarsart for Norge. To tredjedeler av den nordatlantiske laksen gyter i norske vassdrag.
© Wild Wonders of Europe / Magnus LUNDGREN / WWF Enlarge