WWFs nye sjømatguide-app gjør det enkelt å velge riktig sjømat! | WWF Norway

WWFs nye sjømatguide-app gjør det enkelt å velge riktig sjømat!Posted on 03 November 2015
I WWFs sjømatguide lister vi opp de vanligste artene du finner i butikkene i Norge, og plasserer dem i grønn, gul og rød kategori. Alle artene i grønn kategori kan nytes med den aller beste samvittighet. Appen kan lastes ned fra AppStore eller GooglePlay.
© Sjømatguiden
Med WWFs helt nye app er det lett å velge miljøriktig fisk og skalldyr! Det er bare å laste den ned i dag.
 
 - Mange har vært bekymret for om de kan spise arter som tunfisk, scampi eller oppdrettslaks med god samvittighet eller ikke. Med WWFs sjømatguide-app blir det mye enklere å undersøke dette og velge miljøriktig sjømat, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen fornøyd. Sjømatguide-appen kan lastes ned fra AppStore eller GooglePlay. Den finnes for både for Android og for iOS og er gratis. Sjømatguiden finner du også her.
 
Grønt, gult og rødt
I WWFs sjømatguide lister vi opp de vanligste artene du finner i butikken og på restauranter i Norge og plasserer dem i grønn, gul og rød kategori. Alle artene i grønn kategori kan nytes med den aller beste samvittighet, mens WWF ber forbrukerne holde seg unna alt som står oppført i rød kategori. Mellomkategorien gul er et «greit valg», men kan bety at arten er delvis truet av overfiske eller mangelfull forvaltning.
 
Tunfisk og scampi
 - Sjømatguiden oppfordrer forbrukere til å velge sjømat som er miljøstemplet med ASC for oppdrettsfisk eller MSC for viltfangede arter, eller til å velge arter som vi vet ikke er truet. Eksempler på god og bærekraftig sjømat er sei, torsk fra Barentshavet og blåskjell, sier WWFs fiskerirådgiver Fredrik Myhre.

I rød kategori, der WWF har oppført arter vi ber forbrukerne styre unna, finner vi blant annet tunfisk, kysttorsk, scampi og steinbit. Men for noen av artene i rød kategori finnes det miljøvennlige alternativer. Dette er godt forklart i den nye app-en. Alt avhenger av hvordan artene er forvaltet, fanget – og hvilke fangstmetoder som er benyttet. Når du klikker på de ulike artene i sjømatguiden med smarttelefon eller nettbrett, får du den bakgrunnsinformasjonen du trenger.
 
Forbrukere har makt
Med torsk er det også et spørsmål om hvor den er fanget. Kysttorsk og torsk fra Nordsjøen og Skagerrak er overfisket og bestanden her trenger flere år på seg uten høyt fiskepress. Men det er helt ok å kjøpe torsk som er fisket i Barentshavet. Hummer og scampi, som er populære navn på tigerreker og kongereker, bør du derimot holde deg helt unna, velg heller teinefanget sjøkreps eller reker fra Barentshavet. Kamskjell og kongekrabbe er også kjempegode alternativer!

90 prosent av verdens fiskebestander er enten allerede fullt utnyttet eller overfisket og det er stort behov for en bedre forvaltning. Ved å velge bort truede arter som ikke er bærekraftig forvaltet, kan forbrukeren bidra til å øke trykket på forbrukermakten og dermed bidra til å redde disse artene.
 
Regelendringer for rekefangst
Nærings- og fiskeridepartementet har nå varslet at det skal innføres strengere regler for rekefisket i Nordsjøen og Skagerrak. Norske myndigheter tar dermed grep for å hindre den omfattende, ulovlige dumpingen av småreker i fiskeriet, også fra Nordsjøen og Skagerrak, mener WWF. Regelendringene innebærer:
  • I områder der rekebåtene får for mye småreker, blir det i perioder forbudt med rekefiske.
  • Minstemålet for rekene øker, det blir dermed forbudt å fiske reker som er mindre enn 7 centimeter.
Fortsatt utfordringer for laksen
For oppdrettslaks er det fortsatt så store miljøutfordringer med produksjonen som må løses, at WWF ikke kan gi grønt lys. Oppdrettslaks er derfor satt i gul kategori, som altså er en mellom kategori mellom rødt og grønt. Oppdrettslaks som er miljøsertifisert etter ASC-standarden får derimot grønt lyst. ASC-sertifisert oppdrettslaks er foreløpig ikke veldig enkel å få tak i for den jevne forbruker, men store aktører sørger for en endring. IKEA er blant dem som nå kun selger ASC-sertifisert laks i sine butikker og restauranter, og verdens største oppdrettsselskap Marine Harvest har forpliktet seg til å ASC-sertifisere all sin produksjon innen 2020.
 
Tre av fire
Noe kanskje ikke alle vet er at norsk fiskerinæring er verdensledende på miljømerking av fisk. Omtrent tre av fire fisk som fanges i Norge er nå miljømerket og kan spores hele veien fra fiskeflåte til tallerken. MSC-merket viltfanget norsk fisk utgjør om lag 25-30 prosent av alle MSC-sertifiserte fiskerier i verden. Stadig flere sjømataktører verden over forplikter seg utelukkende til å selge MSC-merket fisk og etterstreber bærekraftige sjømatprodukter i sitt assortiment. Selv om mange av våre norske fiskerier er MSC-sertifisert, er det relativt få MSC-merker å finne i sjømatdisken her enn så lenge. Sjømatprodusenten Findus er et hederlig unntak, med nesten utelukkende MSC-merkede produkter i sitt sortiment.
 
 
I WWFs sjømatguide lister vi opp de vanligste artene du finner i butikkene i Norge, og plasserer dem i grønn, gul og rød kategori. Alle artene i grønn kategori kan nytes med den aller beste samvittighet. Appen kan lastes ned fra AppStore eller GooglePlay.
© Sjømatguiden Enlarge
Hummerbestanden er på historisk lavt nivå og uten tegn til bedring, til tross for en rekke tiltak de senere årene. Hummerfisket varer fra 1.oktober - 30. november i sør - og helt til 31. desember i nord.
© WWF / Rudolf Svensen Enlarge