Fortsatt ikke bærekraftig forvaltning av rekefisket | WWF Norway

Fortsatt ikke bærekraftig forvaltning av rekefisketPosted on 17 February 2015
Disse rekene ble fisket av M/S Trygg i Oslofjorden sist sommer. Sorteringsrister hindrer fangst av småreker og uønskede arter. Slike sorteringsrister ønsker WWF at alle reketrålere skal ha.
© Heidi Katrine Bang/WWF
Reker fra Nordsjøen og Skagerrak står igjen på rødt når WWFs oppdaterte sjømatguide lanseres i Sverige i dag. Årsaken er mangelfull forvaltning av rekefisket i disse områdene. Her kan du se listen over tiltak som vil gi rekene grønt lys.

Det skapte mye debatt da WWF sist sommer plasserte reker fra Nordsjøen og Skagerrak i rød kategori i Sjømatguiden og frarådet forbrukerne å kjøpe reker fra disse områdene. Bakgrunnen var store mangler i forvaltningen av bestanden.

Rekebestanden i disse havområdene er ikke utrydningstruet, men rekefisket er per i dag ikke bærekraftig forvaltet. Økende dumping av småreker, bifangst av arter som er i dårlig forfatning og manglende kunnskap om ikke-kommersielle fiskearter er alle problemer forvaltningen av rekefisket må ta tak i.  

I WWFs oppdaterte guide, som lanseres i Sverige i dag, havner rekene fra Nordsjøen og Skagerrak nok en gang på rødt.

Kystvakten avdekker dumping
– Vi har fått bekreftet fra flere faginstanser at rekefisket i Sør høyst sannsynlig dumper 100 prosent av rekene som er under minstemålet på 6 cm tilbake i havet – både fra norske, svenske og danske fiskebåter. Dette er regelrett miljøkriminalitet og en enorm sløsing med ressurser, forklarer Nina Jensen, WWF-Norges generalsekretær.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord bekrefter utfordringene i rekefisket:
- Fiskeridirektoratet frykter at 100 prosent av småreker under 6 cm dumpes. Vi jobber med konkrete løsninger for å adressere bifangst- og utkastproblematikken og å styrke den felles nordiske forvaltningen av rekefisket, sier hun.

Jonny Høgset, fiskerioffiser ved Fiskeriseksjonen hos Kystvakten, kan også fortelle:

– Vi har avdekket og anmeldt flere tilfeller hvor reker både under og like over minstemålet på 6 centimeter er blitt kastet tilbake i sjøen. Sammensetningen av rekebestandene i ulike fiskefelt tegner også det samme bildet, sier han.

Høgset mener at det må holdningsendringer til i rekefisket i Sør-Norge.

– Når du får for mange småreker og bifangst, kan du ikke bare bli liggende og fiske videre og kaste ut alt du ikke vil ha. Da må du bytte felt eller helst gjøre noe med redskapene du bruker, for eksempel installere sorteringsrister som selekterer ut små reker – også dersom du fisker innenfor 4 nautiske mil fra kysten, sier han og fortsetter:

– I tillegg trenger vi utbedringer av regelverket, blant annet innføring av systemet Real Time Closure, som åpner for at vi kan stenge felt ved behov. En lignende ordning er allerede innført for fisket nord for Stadt.

Nødvendige tiltak for grønt lys
Rekefisket nord for Stadt har siden 1993 hatt både påbud om sorteringsrist og mulighet for områdestengning ved høy forekomst av småreker. WWF ønsker en harmonisering mellom fiskeriene nord og sør for Stadt – og at nødvendige påbud også skal gjelde for dem som fisker innenfor 4 nautiske mil fra kysten.

Her er tiltakene som vil gjøre at WWF flytter rekene i Nordsjøen og Skagerrak bort fra rød kategori:
  • en internasjonal avtale som forbyr dumping av småreker
  • Real Time Closure-soner, som gjør at felt som har for store mengder småreker kan stenges
  • påbud om sorteringsrist for fisk i hele rekefisket, også innenfor 4 nautiske mil
  • ordning på sikt med sorteringsrist som selekterer bort småreker
  • harmonisering av regelverket for rekefisket nord og sør i Norge
  • kartlegging av ikke-kommersielle arter som fanges ved rekefisket
– Blir disse tiltakene iverksatt og fulgt opp på tilfredsstillende måte, skal vi med glede flytte rekefisket i Nordsjøen og Skagerrak bort fra rød kategori, sier Nina Jensen.
 
Disse rekene ble fisket av M/S Trygg i Oslofjorden sist sommer. Sorteringsrister hindrer fangst av småreker og uønskede arter. Slike sorteringsrister ønsker WWF at alle reketrålere skal ha.
© Heidi Katrine Bang/WWF Enlarge
sjømatguiden, sjømat, illustrasjon
Ved å følge WWFs sjømatguide for 2014, bidrar forbrukere til å opprettholde det enorme mangfoldet av liv i havet. Rekefisket i Nordsjøen og Skagerrak er fortsatt ikke bærekraftig.
© WWF-Norge / Malin Redvall Enlarge