Fortsatt rødt lys for reker fra Nordsjøen og Skagerrak | WWF Norway

Fortsatt rødt lys for reker fra Nordsjøen og SkagerrakPosted on 04 July 2014   |  
WWF anbefaler reker fra Barentshavet, men har etter en totalvurdering plassert reker fra Nordsjøen og Skagerrak i rød kategori i Sjømatguiden 2014.
© Eksportutvalget for fisk
Denne kronikken er skrevet som tilsvar til kronikken "Avblås rekekrisen" i Dagens Næringsliv 2. juli 2014.


Havforskernes jobb er å gi råd til norsk forvaltning, råd som så langt ikke er fulgt. Vår jobb er å ta vare på rekene i Nordsjøen og Skagerrak, selv om det gjør oss upopulære, skriver WWFs generalsekretær Nina Jensen i sitt tilsvar til en kronikk av forskere ved Havforskningsinstituttet.


Under tittelen «Avblås rekekrisen» i Dagens Næringsliv 2. juli 2014, skriver Odd Aksel Bergstad, Guldborg Søvik og Carsten Hvingel ved Havforskningsinstituttet at rekene i Nordsjøen og Skagerrak har det bra. Ingenting kunne gledet oss mer, men vi har altså plassert reker fra dette området i rød kategori i WWFs nye sjømatguide.

Det er veldig bra at havforskerne kommer på banen og det må de gjerne gjøre mer. Slik jeg ser det er WWF og havforskerne helt enige. Det er forvaltningen vi har problemer med, og som de tre selv skriver: Utkast og bifangst er et problem, kvotene er satt for høyt og det trengs forbedringer i fisket.

WWF vurderer ikke utelukkende bestanders tilstand når vi plasserer de ulike artene med fisk og skalldyr i grønn, gul og rød kategori. Vi vurderer en totalsituasjon der forvaltningen utgjør en sentral del. Det er dette som skiller oss fra Havforskningsinstituttet.

De tre forskerne hevder at situasjonen for rekene er bra i Nordsjøen og Skagerrak. Men kvotene har vært for høye de siste årene og de ligger over forskernes anbefaling. Det er dårlig forvaltning. For 2014 har forskerne gitt råd om rekekvoter for fiskere fra Norge og EU i Nordsjøen og Skagerrak på totalt 5.426 tonn, men norske myndigheter har satt kvoten til 9.500 tonn. Det er underlig at forskerne ser ut til å mene at for høye kvoter er ok så lenge Norge ikke har fisket opp hele kvoten sin. En forvaltning som setter kvoter høyere enn forskernes anbefalinger gang på gang er ikke bærekraftig.

Artikkelforfatterne viser til at rekebestanden i Nordsjøen og Skagerrak er redusert fra et rekordhøyt nivå i 2006 og sier den er sunn og at dagens fiskeri er bærekraftig. De viser til Det internasjonale havforskningsrådets (ICES) tilstandsrapport for rekebestanden i Skagerrak og Nordsjøen i 2013. Den rapporten har også vi lest. Der går det fram at det fra og med 2013 ble tatt i bruk en ny, lengdebasert bestandsmodell i rådgivningen. Denne modellen viser en kraftig nedgang i bestanden de siste årene i tillegg til en økt fiskedødelighet. Det er bekymringsfullt og må tas hensyn til i forvaltningen av rekene.

En annen utfordring med rekefisket i Nordsjøen og Skagerrak er problemene med utkast av småreker. Ifølge ICES har det vært en tredobling av utkast i det norske fisket de siste årene. Også artikkelforfatterne viser til økte problemer med utkast og påpeker at det er dårlig dokumentasjon fra norsk side. Både i danske og svenske reketrålere er det med observatører som beregner utkastet, men slik er det ikke i Norge. Søvik, Bergstad og Hvingel sier seg dessuten enige med WWF i at bifangst av små reker (som jo må få vokse opp om vi skal ha en god bestand i framtiden) er vanskelig å unngå med dagens fiskeredskaper.

Det er mye som tyder på at WWF kan komme til å vurdere at tilstanden til rekene i Nordsjøen og Skagerrak som bedre i framtiden. Fiskeriminister Elisabeth Aspaker igangsetter nå arbeidet med en egen forvaltningsplan for reker i Nordsjøen og Skagerrak. Og i regi av Fiskeridirektoratet er det blitt gjennomført en nordisk workshop for å få ideer om bedre seleksjon i trålredskapene for å kunne sortere ut småreker fra fangstene. Dette er knallbra, og burde i og for seg si alt. Men rådene i WWFs sjømatguide 2014 tar utgangspunkt i hvordan situasjonen er akkurat nå.

Både havforskerne og WWF sier at rekebestanden har gått ned, men ting tyder på at det kan komme en bedre årgang i rekefisket til høsten. Dit er vi fortsatt ikke kommet. Utfordringene med utkast kan løses, men det er foreløpig ikke gjort. Det jobbes med å løse problemene med bifangst av små reker som skal vokse opp, men det er ikke løst nå. Mitt håp er at det ikke tar lang tid før vi igjen kan nyte ferske reker fra Nordsjøen og Skagerrak med god samvittghet.


WWF anbefaler reker fra Barentshavet, men har etter en totalvurdering plassert reker fra Nordsjøen og Skagerrak i rød kategori i Sjømatguiden 2014.
© Eksportutvalget for fisk Enlarge

Kommentarer

blog comments powered by Disqus