Ren kyst! WWFs frivillige oljevern | WWF Norway


 
	© Ida Ulseth / WWF Norge

Ren kyst!

WWFs frivillige oljevern Ren kyst!

Et oljeutslipp utgjør en alvorlig miljøtrussel. Som frivillig i oljevernberedskapen er du med på å minimere skadene på naturen når uhellet først er ute. WWF er den eneste organisasjonen i Norge som trener frivillige i oljevern.

Skipstrafikken og petroleumsvirksomheten langs norskekysten øker stadig. Dermed øker også risikoen for uhell og skadelige miljøkonsekvenser. Et oljesøl kan ha enorme konsekvenser for sjøfugl, marine pattedyr og fisk. Når uhellet er ute, er tiden en avgjørende faktor. All erfaring sier: Jo flere som rydder, jo mindre skade rekker oljen å gjøre.

Hva tilbyr vi?
 • Innføring i norsk oljevernberedskap.
 • Kunnskap om miljøkonsekvenser og effekten av olje på dyr og natur.
 • Praktisk erfaring fra ulike teknikker for oppsamling av olje.
 • Og ikke minst: hyggelig sosialt samvær i vakker norsk kystnatur!
Ved fullført kurs er du kvalifisert til å rydde olje i fjæra etter store oljeutslipp, slik som ved "Server"- og "Full City"-ulykkene.
Les mer om kurset her.

Vi trenger din innsats!
Når olje havner på sjøen har den profesjonelle oljevernberedskapen begrenset tid til å fjerne oljen før kysten og strendene blir tilgriset.  Erfaringsmessig vil under 20 prosent av oljen bli fjernet ved kilden. Når oljen først har havnet i fjæra, er det i første rekke tilgang på mannskaper som avgjør hvor effektiv oppryddingen blir. Over 70 prosent av oljen som ble fjernet etter "Prestige" ble tatt opp av frivillige og fiskere. WWF har nå ca. 550 frivillige oljevernere på sin Ren kyst!-liste.

Sårbare Arktis
I det siste har det skjedd mye positivt innen oljevernberedskapen i Norge. Likevel har vi en lang vei å gå før vi har en tilstrekkelig beredskap for å møte utfordringene framtiden bringer. Spesielt bekymringsverdig er den økte interessen for oljeutvinning i nordområdene. I Arktis finnes noen av de mest produktive og unike havområdene i verden, med et enormt biologisk mangfold. Samtidig er det et av verdens mest krevende områder å operere i. Faktorer som mørketid, is, vanskelig logistikk, korte aksjonsdager og hardt vær stiller store krav til beredskapen.

Beredskapsnummer:

Ved en eventuell oljeulykke, ring:
 • 911PANDA (911 72632)
 • WWFs sentralbord: 22 03 65 00

Kontaktperson:

 • Fredrik Myhre

  Seniorrådgiver, fiskeri og havmiljø/ Senior Advisor Fisheries and Marine Conservation

  WWF-Norway

  +47 414 51 739