Miljøstandard | WWF Norway


 
	© WWF Norge

ASC: Miljøstandard

WWF mener at en bærekraftig oppdrettsnæring er fullt mulig, og vi samarbeider derfor med mange ulike aktører for å realisere dette målet. Bærekraftighet er en forutsetning for at næringen skal overleve og bidra til å sikre økt verdiskapning langs kysten.

Det er gjort betydelige fremskritt på miljøområdet i næringen, men det er fortsatt en lang vei til en bærekraftig oppdrettsnæring. Dette er en av grunnene til at  WWF var med og tok initiativet til utviklingen av globale kriterier for lakseoppdrett gjennom "The Salmon Aquaculture Dialogues" og sertfiseringsorganet Aquaculture Stewardship Council (ASC). ASC ble stiftet i 2009 som en uavhengig, not-for-profit organisasjon for å få på plass et system for havbrukssertifisering globalt. 

En rekke sertifiseringsordninger og ”miljømerker” på oppdrettsprodukter har blitt etablert de siste årene for å møte forbrukerens krav til miljøvennlige produkter. WWFs rapport "Certification programmes for Aquaculture" avslører at de fleste av miljøstandardene har betydelige svakheter, og at de mangler et effektivt og troverdig rammeverk.

WWF mener det er svært viktig å få på plass en troverdig og uavhengig sertifiseringsordning som vil forplikte alle aktører innen oppdrettsnæringen til å følge den samme miljøstandarden - og dermed bidra til en helhetlig, internasjonal bærekraftig oppdrettsnæring. Laksestandarden adresserer de viktigste negative miljømessige og sosiale konsekvensene som er forbundet med lakseoppdrett, samtidig som standarden er økonomisk bærekraftig for industrien.

Miljøstandarden for laks kom i februar 2012. Miljøstandarden vil gjøre at oppdrettsanlegg kan bli sertifisert gjennom miljømerket Aquaculture Stewardship Council (ASC). .