| WWF Norway


 
	© WWF - Sverre Esmark

Fiskeoppdrett / havbruk

Havbruk kan ha store miljøkonsekvenser

Nær halvparten av all sjømat produseres ved en form for havbruk - og ettersom denne typen matproduksjon øker blir det stadig viktigere å jobbe for å redusere miljøeffektene.

Om leppefisk som avlusningsmetode.

Havbruk  er en stor og mangeartet industri. Fra småskala familieoppdrett av fisk i Kina til storstilt produksjon av oppdrettsreker i Indonesia og kommersiell lakseoppdrett i Norge. Oppdrett av fisk og skalldyr er spådd å overta produksjonen av storfe i løpet av dette tiåret. Havbruk, som også inkluderer dyrking og høsting av sjøgress, tang og tare, er verdens raskest økende matproduksjon. Årlig verdi ligger på rundt 360 milliarder norske kroner og bidrar med nærmere en tredjedel av maten til verdens befolkning. Les mer om WWF og havbruk.

Mange typer havbruk har få miljøkonsekvenser og er en svært bærekraftig måte å produsere mat. Eksempler er høsting av sjøgress, oppdrett av skjell og småskala fiskeoppdrett som ikke krever hverken oppvarmet vann eller energirikt fiskefôr.

Men - andre typer havbruk kan gjøre stor skade både på naturen rundt anlegget og ved å øke presset på fiskeressurser brukt som fôr eller som fanges for videre oppdrett. Miljøproblemer relatert til oppdrett kan for enkelhets skyld deles inn i:

 

Kontakt WWF:

  • Julie Dovle Johansen

    Rådgiver bærekraftig sjømat og havmiljø / Advisor sustainable seafood and marine conservation

    WWF-Norway

    +47 93822667