Beskytt livet i Lofoten, Vesterålen og Senja | WWF Norway

Best uten olje. #Verdensklasse

Beskytt livet i Lofoten, Vesterålen og Senja!

© Shutterstock

Norsk natur er vakker, vill og unik. Noen av de mest spektakulære områdene vi har er Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette er nemlig natur i verdensklasse, og områder vi nordmenn kan være stolte av. Havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er et av våre aller viktigste matfat og verdens største gyteområde for torsk og hyse. Hvert år kommer turister fra hele verden for å oppleve den rene og helt spesielle naturen her. Men disse naturverdiene er nå truet.

For å unngå at klimaendringene skal bli for ødeleggende for verden, er vi mennesker nødt til å bevege oss vekk fra fossil energi og over til fornybar energi. Til tross for dette, vurderer flertallet av norske politikere å ødelegge naturperlene i Lofoten, Vesterålen og Senja ved å tillate oljeboring her. Det kan vi ikke la skje!

Les mer om de umistelige naturverdiene i Lofoten, Vesterålen og Senja her.  

Best uten olje. #Verdensklasse

Sårbare naturverdier i Lofoten, Vesterålen og Senja:

Fiskeri: Ved «fiskebanken» i Lofoten, Vesterålen og Senja har nordmenn levd av fiskeri i tusenvis av år. Så lenge fisken høstes bærekraftig, kan vi fortsette med det inn i evigheten, og lenge etter at oljen er borte. Verdens største torskebestand gyter i havet her ute og over 70 prosent av all fisk som fanges i Barentshavet og i Norskehavet er innom dette havområdet i løpet av livet sitt. Mange fiskeegg og -yngel er svært følsom overfor oljesøl, derfor kan vi ikke risikere oljeboring midt i dette fantastiske matfatet.
 
Korallrev: Verdens største kaldtvannskorallrev ligger i havet utenfor Røst i Lofoten. Politikerne ønsker å bore nær sagt rett på utsiden av revet. Koraller er spesielt sårbare for oljesøl  og tilslamming av boreavfall. Med oljeutvinning her kan hele verden bli en naturattraksjon fattigere.
 
Sjøfugl: På Røst ligger fastlands-Europas største sjøfuglkoloni. Der hekker lundefugl og toppskarv. Truede arter som krykkje, lomvi og alke har også Lofoten-området som sitt hjem. Når sjøfugl får oljesøl i fjærene, mister de sine isolerende egenskaper og fuglene dør.
 
Hval: Store sjøpattedyr som spekkhoggere, knølhval og spermhval stortrives i vannet rundt Lofoten, Vesterålen og Senja der de beiter på de enorme fiskeressursene som finnes i havet her. Seismikkskyting fra olje forstyrrer hvalenes sang mellom hverandre og tvinger mange av de ut av områder med bråkete seismikkdrønn. Hvaler som svømmer gjennom oljesøl puster inn giftig oljegass og kan til og med dø av lungeskader.

Les mer om Lofoten, Vestrålen og Senjas unike naturverdier her.

(Saken fortsetter under filmen).

Et par eksempler på ødeleggende oljeutslipp:

Exxon Valdes, Alaska 1989: Den 24. mars 1989 grunnstøtte den amerikanske oljetankeren Exxon Valdez på revet Blight Reef i Prins William-sundet utenfor kysten av Alaska. Grunnstøtingen rev opp 11 av skipets oljebeholdere og rundt 40 millioner liter råolje rant ut i havet. Ulykken skulle vise seg å bli blant de verste miljøkatastrofene i menneskets historie så langt. Konsekvensene var store og akutte for både dyr og mennesker, og langtidseffektene er fremdeles svært synlige.

WWF-rapporten «Det store oljeutslippet og sildebestanden som forsvant», dokumenterer at oljesølet etter Exxon Valdez med stor sannsynlighet er en hovedforklaring på kollapsen av sildebestanden i området. Teorien ble ytterligere styrket av en omfattende forskningsrapport som kom i 2015. Den dag i dag har ennå ikke sildebestanden kommet tilbake. Det ligger fortsatt igjen store mengder olje igjen mellom fjæresteinene og i sanden langs kysten av områder.

Les mer i rapporten her: wwf.no/ExxonValdez

Full City, Langesund 2009:
Skipet 'Full City' gikk på grunn på Såstein ved Langesund den 31. juli 2009 med 1.120 tonn tungolje ombord. Rundt 300 tonn olje lekket ut.

WWFs frivillige oljevernberedskap Ren kyst! rykket ut på kort varsel på Kystverkets signal og bidro med oppryddingsarbeidet i strandsonen.

Les mer om oljeutslippet her: wwf.no/langesund

Gi en gave

Se video fra oppryddingsarbeidet i Langesund:


Nyheter om Lofoten, Vesterålen og Senja