Mennesker og isbjørner | WWF Norway

Mennesker og isbjørner rel=
Når polarisen smelter trekker isbjørnen mot land.
© Wim van Passel / WWF
Vil endringer i havisen øke konfliktnivået mellom mennesker og isbjørner i Arktis? WWF svarer på de vanligste spørsmålene om interaksjon med isbjørn.
Hvor ofte angriper isbjørn mennesker?
Heldigvis er hendelser som resulterer i alvorlige skader og dødsfall fortsatt sjeldne. Likevel blir mange isbjørner i Arktis drept hvert eneste år for å forsvare både menneskeliv og eiendom. Isbjørnlandene (de fem landene som har isbjørn innen sine landegrenser) jobber nå sammen for å utvikle en global database som registrerer og kartlegger konflikter mellom isbjørner og mennesker. WWF hjelper til med å koordinere og spre dette initiativet ut til ulike lokale nettverk.

Hvorfor kommer stadig flere bjørner nær byer og mennesker?
Forskere og fagrådgivere er av den oppfatning at etter som sommerisen trekker seg stadig lenger tilbake hvert år - noen steder har den forsvunnet helt - så blir isbjørnene nødt til å trekke til land over lengre perioder, og mulighetene for å jakte på høyproteinholdige bytter blir mindre.

Mindre is i Arktis har også ført til økt menneskelig aktivitet i noen områder, noe som har ført til at mennesker og bjørner oftere kommer i nærkontakt.

Hvordan reagerer bjørnene på "bjørneturisme" og annen økt menneskelig aktivitet?
Det finnes lite data om forholdet mellom turisme og isbjørner, og bare noen få publiserte artikler om potensielle farer ved økt menneskelig aktivitet i isbjørnområder, som industri. Forskning på brunbjørner viser at en bjørn er lett tilpasningsdyktig til noen typer av menneskelig aktivitet, så lenge den er forutsigbar, men det vil alltid finnes individuelle dyr som har lavere toleranse for menneskelig aktivitet. Økt villmarksturisme i Arktis er risikabelt fordi mennesker og bjørner kommer nærmere hverandre, noe som øker sjansen for at farlige situasjoner kan oppstå. WWF er allerede i gang med å kartlegge de beste erfaringene, samt utvikle informasjon om hvordan man best skal håndtere konflikter mellom mennesker og bjørner i Arktis.

Hvordan kan turister beskytte seg mot isbjørn?
Alle som besøker eller jobber i et isbjørnområde, og som ikke har kunnskap om bjørneadferd, bør ta et sikkerhetskurs i hvordan man skal oppføre seg dersom man skulle støte på bjørn. De bør også ha med seg våpen, både for å drepe og for å skremme - avhengig av situasjonen. Bjørnespray (omtrent det samme som pepperspray) har vist seg å være svært effektivt for å skremme bort bjørner, i tillegg til å være et middel som de aller fleste kan håndtere.

For å beskytte en leirplass, har det vist seg effektivt med et varslingssystem av snubletråd og elektriske portable gjerder. Men når alt kommer til alt, er det trening, gode forberedelser og årvåkenhet som er det beste middelet i felten.


Kilder:
 
  • Ross, K., 2000. Environmental conflict in Alaska. University Press of Colorado, Boulder, Colorado, USA.
  • Schliebe, S., Wiig, Ø., Derocher, A. & Lunn, N. 2008. Ursus maritimus. In: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.4. . Downloaded on 20 April 2011)
  •  Stirling, I. and Calvert, W., 1983. Environmental threats to marine mammals in the Canadian Arctic. Polar Record 21:433–449.