Hva er Arktis? | WWF Norway


 
	© Stuart Thomson

Hva er Arktis?

Arktis kan enklest forklares som de nordligste land- og havområdene på jorda. Veldig mye av Arktis består hav eller islagt hav. Selve Nordpolen består av kun hav med is oppå!
Politisk er åtte land anerkjent som arktiske stater, selv om det kun er de aller nordligste delene av de fleste av disse landene som ligger i Arktis. De arktiske landene er Canada, Danmark (Grønland og Færøyene), Finland, Island, Norge, Sverige, Russland og USA. Disse er alle medlemmer av Arktisk råd.

Et levende Arktis i fare
I dette unike området finnes verdens største torskebestand, enorme sjøfuglkolonier og store bestander av marine pattedyr. Her finnes mange spennende arter som grønlandshval, villrein, polarrev, hvithval, næringsrike hoppekreps og selve kongen av Arktis – isbjørnen. Mindre is i Polhavet fører til alvorlige konsekvenser for dem som har tilpasset seg et liv på, i og under isen gjennom tusenvis av år.

Den livsviktige isen forsvinner nå i et så raskt tempo at artene ikke har mulighet til å tilpasse seg endringene. Deres livsgrunnlag smelter under føttene på dem. Menneskene, som også har levd her i tusenvis av år, opplever at Arktis er i stor endring.

Hvor er Arktis?

 
	© Philippe RekaceWicz, UNEP/Grid-Arendal

Hvorfor er Arktis så viktig?

Denne videoen fra Klimaskolen viser hvorfor Arktis er det stedet på jorda som varmes raskest.
Her viser vi også hvilken effekt den dramatiske utviklingen i Arktis har på miljøet rundt om på kloden. Arktis må brukes som en lyttepost for jordas tilstand, for nyhetene som kommer derfra vil før eller senere påvirke oss alle.