Arktis | WWF Norway


 
	© Wim van Passel

Arktis

Arktis er et av de siste områdene på jorda der menneskelig aktivitet ennå ikke er dominerende. Her finnes et rikt og unikt naturmangfold.

I dramatisk endring

Men Arktis er i dramatisk endring. Klimaendringene skjer dobbelt så raskt her som på resten av jorda. Havisen smelter. For dyrene og menneskene som lever lengst nord på kloden vår, er verden i ferd med å forsvinne.

Kontaktperson:

  • Nils Harley Boisen

    Rådgiver, Arktis og nordområdene/ Advisor, Arctic and Northern Areas

    WWF-Norway

    +47 98 08 21 01

Hva er Arktis?

Arktis blir definert på forskjellige måter, men enkelt sagt er det de kalde områdene langt mot nord. Veldig mye av Arktis består av hav eller islagt hav. Selve Nordpolen består av kun hav med is oppå! Arktis må brukes som en lyttepost for jordas tilstand, for nyhetene som kommer derfra vil før eller senere påvirke oss alle. Les mer om Arktis.
 

Når en frossen verden smelter

Ingen steder skjer klimaendringene raskere enn i Arktis, og ingen steder er konsekvensene større. Is som smelter og permafrost som tiner bidrar til å gjøre klimaendringene selvforsterkende. Les mer om klimaendringenes virkning på Arktis.
 

Nye trusler mot arktisk natur

Etter hvert som Arktis smelter på grunn av menneskeskapte klimaendringer, ser land og selskaper nye muligheter for oljeboring og skipstrafikk. Dette sårbare området blir dermed utsatt for risikoen for oljesøl, støy, lokal forurensning og spredning av fremmede arter, i tillegg til at det bidrar til nye klimautslipp. Les mer om de nye truslene mot arktisk natur.
 

WWFs løsninger for Arktis

For å ta vare på de unike artene Arktis, må vi ta vare på den isen de er avhengig av. Da må vi få de menneskeskapte klimaendringene under kontroll. Samtidig er det nødvendig å håndtere mer lokale, direkte trusler mot leveområdet deres i isen. Les mer om WWFs forslag til løsninger i Arktis.
 

WWFs internasjonale Arktis-program: