- Arktis smelter og trenger nye former for naturvern | WWF Norway

- Arktis smelter og trenger nye former for naturvernPosted on 06 June 2017
Narhvalen er en av de isavhengige artene som vil oppleve store tap av leveområder i Arktis i årene framover. Det går fram av WWF-rapporten "Livet på kanten".
© Paul Nicklen / National Geographic Stock / WWF-Canada
Arter som narhval, isbjørn og klappmyss er blant taperne når varmere klima skaper grunnleggende forandringer i Arktis. Det går fram av en ny rapport fra WWF Verdens naturfond.
 
WWF krever nå politisk respekt for iskanten og nye former for arktisk naturvern.
De fantastiske artene i Arktis er i en historisk krisesituasjon. De har behov for alt annet enn oljeplattformer og skipstrafikk. Det de trenger er vern, sier Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond.
 
Fundamentale endringer
Klimaendringene har allerede skapt fundamentale endringer i Arktis. Endringene i og rundt iskanten er spesielt alvorlige. Konsekvensene for dyrelivet er store i dag, og vil bli enorme i årene framover. Mange av artene i den arktiske naturen vil være helt avhengig av at politikere i flere land samles om nye former for vern.

Dette er blant konklusjonene i den nye WWF-rapporten «Livet på kanten», som oppsummerer forskning på konsekvensene av arktiske klimaendringer.

Det er vanskelig å overdrive alvoret i situasjonen i Arktis. Is smelter på hav og på land. Havstrømmer endrer seg. Permafrosten tiner. Alt dette skjer akkurat nå, og det går fortere enn forskerne tidligere har antatt. Dette har gjennomgripende virkninger for arktiske dyr og andre arter, sier Nils Harley Boisen. Han er Arktis-rådgiver i WWF Verdens naturfond og forfatter av den nye rapporten.
 
Iskanten er et nøkkelområde
I den nye WWF-rapporten sammenfatter Boisen viktige funn fra de siste årenes forskning om hvilke virkninger klimaendringene har for naturen og mange av de viktigste artene i Arktis.

Forskningen er dessverre krystallklar: I de arktiske områdene foregår det akkurat nå et økologisk skifte av historiske dimensjoner. Vi ser begynnelsen på prosesser som vil forandre livsbetingelsene til de arktiske artene for godt. Veldig mange arter er tilpasset et liv på isen og langs iskanten. Disse artene vil være utsatt for et voldsomt press i årene og tiårene framover, etter hvert som mer is smelter. Vi kan allerede nå slå fast som sikkert at isavhengige arter som narhval, isbjørn og klappmyss vil oppleve voldsomme reduksjoner i sine leveområder i årene og tiårene foran oss, sier Boisen.
 
Trenger nye former for naturvern
Iskanten er et område i stadig bevegelse. Noen år trekker isen seg nordover, men med jevne mellomrom beveger isen seg også mye lengre sør. I den nye rapporten viser WWF til et forslag fra Arktisk råd, om å etablere et nett av store marine verneområder der arktiske dyr uforstyrret kan følge etter når iskanten flytter seg.

Det er akutt behov for å beskytte de klimatruede artene i Arktis. Da trenger vi nye former for naturvern. Norge er en viktig arktisk nasjon og kan spille en betydelig rolle for å få på plass gode internasjonale løsninger. Men da må politikerne forhindre at norske interesser blir motspillere i naturvernkampen. Første bud er å unnlate å invitere oljeselskapene inn i områder som bør vernes, sier Ingrid Lomelde.
 
Politisk kamp om å definere iskanten
I løpet av kort tid skal Stortinget ta stilling til et forslag fra regjeringen om å definere iskanten i Norskehavet på nytt.
Mange av politikerne våre har en tendens til å tenke på iskanten som en teoretisk strek på et kart. Nå trenger de å innse at iskanten er et av de mest verdifulle naturområdene de har ansvaret for. Det må få konsekvenser for forvaltningen. Nå har regjeringen foreslått å tegne den teoretiske iskant-streken slik at de kan lyse ut nye områder for oljeleting. Dette forslaget har Stortinget stanset tidligere, og nå ber vi dem gjøre det igjen. I disse uhyre sårbare naturområdene er det et åpenbart minimum at land som Norge tar et nasjonalt ansvar, sier Ingrid Lomelde.

Les mer hos NRK

 
Narhvalen er en av de isavhengige artene som vil oppleve store tap av leveområder i Arktis i årene framover. Det går fram av WWF-rapporten "Livet på kanten".
© Paul Nicklen / National Geographic Stock / WWF-Canada Enlarge
Den nye WWF-rapporten «Livet på kanten» oppsummerer forskning på konsekvensene av arktiske klimaendringer. Last ned rapporten via lenke i saken.
© WWF Verdens naturfond Enlarge