Sjømatguiden 2017: Miljøvennlig scampi i butikken og sertifiserte norske reker | WWF Norway

Sjømatguiden 2017: Miljøvennlig scampi i butikken og sertifiserte norske rekerPosted on 10 May 2017
Sjømatguiden 2017
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF
Torsdag lanseres WWF Verdens naturfonds oppdaterte sjømatguide for 2017. Scampi-glade nordmenn kan nå kjøpe bærekraftige tropiske reker i en rekke butikker. Og beslutningen om å sette norske reker fra Nordsjøen og Skagerrak på rødt for tre år siden, har ført til at dette rekefisket er blitt miljøsertifisert.

I WWFs sjømatguide tar vi for oss de vanligste sjømatproduktene på det norske markedet. Med fargekodene grønt, gult og rødt som veileder, kan både privatpersoner og bedrifter gjøre de beste miljømessige valgene for livet i havet. Dette er viktigere enn noensinne.

– Situasjonen i verdenshavene er prekær. Ifølge WWFs Living Blue Planet Report har mengden dyreliv i havet falt med 49 prosent siden 1970-tallet. Årsakene er blant annet overfiske, marin forsøpling og effekter av klimaendringer – slik som økte havtemperaturer og havforsuring, sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

– Havet er utrolig viktig for både dyrene som lever der og for oss mennesker. I dag får om lag tre milliarder mennesker mer enn 20 prosent av sitt proteininntak fra fisk, og over 12 prosent av jordens befolkning er avhengige av havet for sitt levebrød. Derfor er det så avgjørende at vi alle bidrar til å fremme bærekraftig bruk av de marine ressursene, sier Jensen.

Sertifisert etter strenge miljøstandarder
Sjømatguiden, som også er tilgjengelig som app, har i år fått tropiske reker/scampi i grønn kategori – nærmere bestemt scampi som er produsert i henhold til sertifiseringsordningen til til Aquaculture Stewardship Council (ASC). Disse er godt merket med logo og derfor enkle å finne i frysedisken.

– ASC-sertifiseringen sikrer at sjømatproduktet er oppdrettet i henhold til en streng miljøstandard som skal minimere negative miljø- og sosiale effekter. Dette er en troverdig tredjepartssertifisering som har full åpenhet. Sertifiseringen er global, så det er de samme kravene som stilles for oppdrettere i Norge som for oppdrettere i Thailand. Se etter ASC-logoen neste gang du skal ha scampi, sier Fredrik Myhre, fiskeri- og havmiljørådgiver i WWF.

Sjømatguiden 2017 lanseres på et frokostseminar på hotellet The Thief i Oslo, i samarbeid med BAMA Storkjøkken, Nordic Choice Hotels og Marine Stewardship Council (MSC).

– Vi gleder oss stort over å kunne lansere den oppdaterte guiden vår sammen med BAMA og Choice. Begge selskapene er nemlig blitt sertifisert etter ASC- og MSC standarden. Dette betyr at både BAMA og Choice nå kan selge bærekraftig, miljøsertifisert sjømat til kundene sine. På grunn av den gode sporbarheten for ASC og MSC, kan dermed kundene være sikre på at det de får på middagstallerken er trygt for miljøet, sier Myhre.

Et verktøy for bærekraftig forvaltning
For tre år siden skapte det stor debatt da WWF så seg nødt til å sette reker fra Nordsjøen og Skagerrak på rødt i sjømatguiden. Rekebestanden i disse havområdene var ikke utrydningstruet, men rekefisket ble ikke bærekraftig forvaltet.  Stor og ulovlig dumping av småreker, bifangst av arter som er i dårlig forfatning, og manglende kunnskap om ikke-kommersielle fiskearter var blant utfordringene.

I 2016 kom gladnyheten: Det norske rekefisket ble endelig sertifisert etter miljøstandarden MSC, og kunne innta den grønne kategorien i guiden.

– Dette viser hvordan WWFs sjømatguide fungerer som et verktøy for å fremme bærekraftighet. Etter at vi så oss nødt til å sette reken på rødt, jobbet vi tett med både fiskerne og Fiskeridirektoratet for å bedre forvaltningen. Endringene innebar at områder der rekebåtene får for mye småreker blir stengt for fiske, og fiskebåtene må finne andre steder å fange reker slik at smårekene blir beskyttet, sier Myhre og fortsetter:

– Dessuten økte minstemålet for rekene, slik at det ble forbudt å fiske reker som er mindre enn 7 centimeter. Tidligere ble nær alle reker under 7 centimeter dumpet ulovlig, ifølge fiskerimyndighetene.

I tillegg tok fiskerne selv initiativ til å redusere fangsten av småreker og til å bli miljøsertifisert for å dokumentere at rekene fra det norske fisket blir bærekraftig fisket. Både Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Nærings- og fiskeridepartementet og WWF bidro med innspill.

WWF følger saken tett fremover for å påse at de nye reglene fungerer som tiltenkt.
 
 
 
Sjømatguiden 2017
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Enlarge
Sjømatguiden som app
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF Enlarge
Sjømatguiden har i år fått tropiske reker/scampi i grønn kategori – nærmere bestemt scampi som er produsert i henhold til sertifiseringsordningen til Aquaculture Stewardship Council (ASC).
© Butlers Choice Enlarge
I 2016 kom gladnyheten: Det norske rekefisket ble endelig sertifisert etter miljøstandarden MSC, og kunne innta den grønne kategorien i WWFs sjømatguide igjen. Plasseringen beholdes også i år.
© Eksportutvalget for fisk Enlarge