Et viktig, norsk skritt for livet i havet | WWF Norway

Et viktig, norsk skritt for livet i havetPosted on 24 March 2017
Norge har et ekstra ansvar som havnasjon for å ta vare på verdenshavene, mener WWF Verdens naturfond. I dag ble det klart at regjeringen vil skjerpe innsatsen for havene på flere områder.
© Kristin Thorsrud Teien
Solberg-regjeringen vil styrke arbeidet mot marin forsøpling og øke norsk fiskeribistand. – Dette er viktige tiltak, men Norge kan fortsatt ta større ansvar for å bevare verdenshavene, sier Nina Jensen i WWF Verdens naturfond.
 
Statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og klima- og miljøminister Vidar Helgesen presenterte i dag regjeringens stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken. Regjeringen vil opprette et nytt bistandsprogram for å bekjempe marin forsøpling, slik WWF har etterlyst, og den vil øke norsk fiskeribistand.
 
– Denne havmeldingen er et viktig steg i riktig retning for Norges internasjonale innsats for livet i havet. Samtidig skulle jeg helst sett at Norge tok et enda større globalt initiativ, blant annet for et nettverk av marine verneområder i Arktis, sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.
Havmeldingen skal nå behandles av Stortinget.
– Norge har et ansvar som havnasjon. Vi forventer at Stortinget vil styrke denne meldingen, her har opposisjonen og regjeringens støttepartier en anledning de bør gripe, sier Jensen.
 
Livet i havet er redusert
Det er liten tvil om at verdenshavene er utsatt for alvorlige trusler og utfordringer. Ifølge WWFs Living Planet report er livet i havet redusert med 40 prosent siden 1970. Overfiske, forurensning, klimaendringer og havforsuring utgjør til sammen et stadig økende press på de marine ressursene som store deler av jordens befolkning er avhengige av.
WWF har lenge etterlyst en internasjonal redningsaksjon for livet i havet som Norge kan ta et lederansvar for.
 
Vil bekjempe marin forsøpling
I stortingsmeldingen går det fram at regjeringen vil opprette et nytt bistandsprogram på 100 millioner kroner for å bekjempe marin forsøpling. Programmet vil blant annet omfatte reduksjon av avfallsmengder, bedre avfallshåndtering og andre tiltak for å redusere marin forsøpling.
 
– Marin forsøpling er en stor og økende trussel mot livet i havet. Problemet krever økt global innsats og WWF har arbeidet for å styrke Norges internasjonale innsats. Vi er derfor veldig fornøyde med at regjeringen oppretter et nytt program i tråd med våre innspill, sier Jensen.
 
Opptrapping av Fisk for Utvikling
Programmet Fisk for Utvikling ble lansert i 2014 og regjeringen lover nå at bevilgningene til dette programmet skal økes. Bærekraftig forvaltning, reguleringer og kompetansebygging blir spesielt trukket fram i meldingen som nå er lagt fram. Arbeidet med å dele erfaringer med integrerte økosystembaserte forvaltningsplaner skal også styrkes.
 
– Norge har fått store inntekter fra et rent og sunt hav. Det er derfor svært positivt at regjeringen ønsker å arbeide med relevante næringslivsaktører for å bidra til styrket kompetanse for bærekraftig forvaltning i utviklingsland, sier Jensen.
 
Marint vern en sentral del
Beskyttelse av spesielt sårbare og verdifulle områder og økosystemer er en viktig forutsetning for bærekraftig bruk. Regjeringen vil ifølge stortingsmeldingen øke arbeidet for marint vern internasjonalt.
 
– Norge har solid forskningskompetanse som vil være nødvendig for å sikre at de viktigste områdene blir beskyttet. Vi er glade for at regjeringen ser verdien av marint vern og vi forventer at dette arbeidet trappes opp i årene som kommer, sier Jensen.
 
WWF har bedt om økt internasjonal forskning på konsekvensene av havforsuring og klimaendringer for livet i havet, noe regjeringen støtter i stortingsmeldingen.
– Vi savner imidlertid at regjeringen også trekker frem hvor viktig det nå er få private aktører med på banen for å beskytte livet i havet. Behovet for forskning som hjelper oss å finne løsninger på problemene i havet er enormt.  Norske private aktører må i økende grad oppfordres til å ta et globalt ansvar for å bidra til økt kunnskap og mer bærekraftig forvaltning, sier Jensen.
 
 
 
Norge har et ekstra ansvar som havnasjon for å ta vare på verdenshavene, mener WWF Verdens naturfond. I dag ble det klart at regjeringen vil skjerpe innsatsen for havene på flere områder.
© Kristin Thorsrud Teien Enlarge
Nina Jensen mener regjeringen tar mange viktige grep for livet i havet, men ønsker at Norge tar en enda større globalt initiativ, blant annet for marine verneområder i Arktis.
© WWF/Heidi Katrine Bang Enlarge