Zooom - livesending fra norsk natur | WWF Norway

Norsk natur minutt for minutt

WWF og Zooom samarbeider om å skape engasjement for bevaring av norske arter, gjennom kunnskapsformidling om natur og å bringe naturen nærmere folk.

Ved hjelp av kameraer plassert på strategiske steder, viser Zooom frem naturen – helt uredigert. Du kan velge å følge livet i en hegrekoloni, se på småfuglene, se hva som skjer i havgapet eller i havørnreiret.

«Jeg tror at nære og direkte naturopplevelser, ny kunnskap og gode historier skal bidra til å bevare det norske naturmangfoldet.» Trygve Sørvaag, redaktør i Zooom.

«Jo mer vi opplever av naturen, jo mer vil vi også forstå og ha lyst til å bevare den. Jeg håper jo at alle de som følger med på denne kanalen også har lyst til å tilbringe mer fysisk tid i naturen.» Nina Jensen, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.