Snøugle | WWF Norway


 
	© Shutterstock

Snøugle

 • Vitenskapelig navn

  Bubo scandiacus

 • Høyde

  53-66 cm

 • Vekt

  1,6-2,9 kg

 • Tilstand i Norge

  Norsk rødliste: Sterkt truet (EN)

 • Bestandstall

  200.000 (2013)

Snøugla holder til i arktiske strøk og kan ha et vingespenn på hele 1,6 meter! Dietten består av smågnagere og noe fugl.

Snøugla legger reiret sitt rett på bakken, ofte på en opphøyet rabbe hvor snøen forsvinner tidlig. For snøugla er det viktig at tettheten av smågnagere på våren er høy. I begynnelsen av juni legges 3-14 egg, antallet avhenger av tilgangen på smågnagere. Hunnen ruger i 35 døgn, og ungene er flyvedyktige etter like mange døgn. I denne tiden mater snøuglefar og snøuglemor ungene med gnagere, og da særlig lemen.

Siden snøugla er avhengig av tilstrekkelig med smågnagere for å kunne hekke, vil vinterforhold som gjør det vanskelig for smågnagerne også gå ut over ugla. Ugla lider under mangelen på regelmessige gode lemenår, og den regnes som en av taperne på grunn av klimaendringene.
 
	© Shutterstock
Snøugla er en av våre absolutte nasjonalskatter.
© Shutterstock
Som WWF-fadder støtter du vårt arbeid for å bevare snøugla og andre truede arter. Du sørger for at noen alltid er til stede for dyr og natur. Bli WWF-fadder!
 
	© NaturesPhotoAdventures / Wikimedia Commons
Den vakre, hvite ugla er en tøff jeger, men er også sterkt truet av utryddelse i Norge.
© NaturesPhotoAdventures / Wikimedia Commons