Snømus | WWF Norway


   DETTE ER ET REALT ROVDYR

La oss introdusere dere for snømusa! Den ser kanskje ut som en uskyldig liten krabat, men snømusa er faktisk Norges (og verdens) minste rovdyr! En rå jeger som ikke lar seg pille på nesen. Den er som en forminsket røyskatt, men uten haleflekken. Størrelsen varierer med hvor de bor, her i Norge kan hannene bli mellom 19-23 cm og hunnene mellom 17-18 cm.

Det å være liten og langstrakt har sine ulemper for et varmblodig dyr. Varmetapet er stort og snømusa må hele tiden spise for å holde varmeproduksjonen oppe. Samtidig er den lange, smale kroppen perfekt til å jakte smågnagere rundt om i musegangene. Når byttet er jaget ut av gangene, blir det drept med et raskt bitt over nakken. Småfugl, egg, frosk og virvelløse dyr står også på menyen. For å sikre jevn mattilgang, har snømusene en god evne til å hamstre mat for dårlige tider.

Snømusa er faktisk det eneste rovpattedyret som kan få to kull med unger i løpet av en sesong og som kan forplante seg i løpet av første leveår. Etter 40 døgns drektighet blir vanligvis 4-5 unger født, men kullet kan noen ganger komme helt opp i 12 unger.

Du skal lete lenge etter en like effektiv jeger som det lille rovdyret, og den gjør en viktig jobb for å opprettholde balansen i naturen. Heia snømusa! :)

© Jeroen van der KOOIJ