Snøleopard | WWF Norway

Snøleopard

Panthera uncia

I tusenvis av år var snøleoparden kjent som kongen av fjellet. Den fantastiske katten som hovedsakelig lever i Himalaya, var på toppen av næringskjeden og levde godt på byttedyr som blåsau, Argali-sau, alpesteinbukk og harer.

Men snøleoparden har det stadig vanskeligere. Bare de siste 16 årene har vi mistet 20 prosent av verdens snøleoparder. Krypskyting, konflikt med lokale samfunn, minkende leveområder og ikke minst klimaendringer har ført til at antallet snøleoparder synker. I dag anslås det at det bare gjenstår 4.000-6.500 dyr i det fri.

WWF jobber med lokalsamfunn som lever med snøleoparden, og dermed mister husdyr til det store kattedyret. I den østre delen av Himalaya samarbeider WWF med lokalsamfunn for å overvåke snøleoparden, og redusere jakt ved hjelp av lokale forsikringsordninger.

WWF arbeider også med gjetere i Mongolia for å spre kunnskap om hvor truet snøleoparden er, og dermed redusere jakt på dyret. I tillegg ønsker vi å verne leveområdene til snøleoparden i Mongolia.

© Sanjog Rai / WWF-Nepal