Pangolin (skjelldyr) | WWF Norway


PANGOLIN

Pangolinen er et fascinerende dyr, og er faktisk det eneste pattedyret som har skjell. Dessverre har de flotte skjellene ført til at dette er dyret som rammes hardest av ulovlig jakt og handel. WWF jobber sammen med TRAFFIC i Asia og Afrika for å beskytte pangolinene.

Skjelldyret

Pangolinen er lett å kjenne igjen med sin karakteristiske kropp som er dekket av skjell. Om pangolinen blir redd, dekker den til hodet sitt med forbena slik at skjellene blir rettet mot angriperen. Om den blir berørt, krøller den seg sammen som en ball. Da kan den bruke de skarpe skjellene på halen som et våpen.

Hva gjør WWF for pangolinen?

WWF jobber sammen med TRAFFIC i Asia og Afrika for å beskytte pangolinene og andre truede arter fra ulovlig handel. Vi jobber aktivt for å redusere etterspørselen etter produkter med truede dyrearter i land som Kina og Vietnam. Vi hjelper også myndigheter med å få på plass tiltak mot tjuvjakt. I tillegg driver WWF lobbyarbeid for å styrke nasjonal lovgivning og håndheving, slik at tjuvjakt ikke skal lønne seg.

Heldigvis kom det gode nyheter for pangolinen fra CITES-konferansen høsten 2016. Under dette toppmøtet  ble det stemt for et forbud mot handel av alle åtte pangolin-artene. Dette har WWF jobbet for lenge! Nå er det håp om å redde dette snodige og truede dyret.

Pangolinen er Asias mest jaktede pattedyr. Det er vanskelig å estimere hvor store bestandene er, men etterspørselen etter pangolinkjøtt og -skjell tilsier at bestandene er nedadgående. Av de åtte pangolinartene, er to klassifisert som kritisk truet, to truet og fire sårbare av IUCN.

Pangolinen drepes for sitt kjøtt og sine skjell. Pangolinkjøtt spises primært i Afrika, og som en delikatesse i Asia. Etterspørselen etter skjellene er grunnet i gammel overtro. Skjellene brukes i tradisjonell medisin, slik som neshornets horn, selv om det ikke har noen dokumentert effekt.

Naturkriminalitet truer dyr og arter over hele verden. WWFs Living Planet Report viser at vi har mistet 58 prosent av alt dyreliv siden 1970, og naturkriminalitet er en av de viktigste årsakene til det.

Hjelp WWF å stoppe naturkriminalitet. Bli fadder, så bidrar du til at ingen flere arter dør ut.

BLI WWF-FADDER