Lemen | WWF Norway

 

Lemen – en liten helt i fjellheimen

Lemen er det mange som har hørt om, men ikke alle vet hvor viktig den er. Den er en nøkkelart, og er også den nordiske "fetteren" til hamsteret. Ikke bare er lemen ypperlig mat for andre arter som lever i fjellet, men uten den ville fjellandskapet også sett svært annerledes ut. De beiter så hardt på vegetasjonen at det synes fra verdensrommet!

Denne sinte, lille gnageren finnes bare i Norge, Sverige, Finland og på Kola-halvøya. Tidligere pleide lemenbestanden å vokse og krympe i en fast rytme. Omtrent hvert fjerde år ble det vanligvis lemenår. Da var fjellet fullt av lemen – helt til lemenbestanden klappet sammen og prosessen begynte på nytt. Denne rytmen var svært viktig for dyrene som lever av smågnagere, som fjellreven, fjellvåken og snøugla. Disse artene får faktisk nesten ikke unger i de årene det er lite lemen...

De siste tiårene har dette mønsteret forandret seg. Lemenårene kommer sjeldnere, og det er heller ikke like mange lemen som før. Forskere ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) leter etter årsaker, og mener klimaendringene er en viktig forklaring. De samarbeider med Artsdatabanken for å kartlegge lemen – og DU kan bidra! Les mer hos NINA.

Les mer om verdens spennende arter i WWFs naturleksikon.