Kenguru | WWF Norway


 
	© Martin Harvey / WWF

Kenguru

 • Vitenskapelig navn

  Macropodidae. Rød kjempekenguru: Macropus rufus.

 • Habitat og leveområder

  Australia, helst i det tørre innlandet.

 • Høyde

  1,5 m

 • Lengde

  Opp til 1,4 m. Halelengde: Omtrent 1 m.

 • Vekt

  Opp til 85 kg

stott_wwf 
	© WWF-Norge
© WWF-Norge

Kenguruens liv

Kenguruer er sosiale og lever ofte i en flokk som kalles «mobb». Flokkene er veldig fleksible, og hannene er ikke territoriale, men sloss om hunner som er i brunst. De største hannene er dominante og kontrollerer det meste av parringen.

De er nokturne dyr, noe som betyr at de er mest aktive om natten. Kenguruen lever i tørre områder med mye sol og derfor foretrekker å slappe av i skyggen, eller groper de graver i sanden, om dagen.

Hunnkenguruen føder én unge etter å ha vært drektig i bare én måned. Ungen er ikke ferdig utviklet når den blir født og veier bare ett gram. Når den blir født kryper den derfor rett opp i morens pung der den suger seg fast til en spene og drikker melk. Først etter flere måneder forlater ungen den trygge pungen og begynner å spise gress, men så snart den opplever noe skummelt gjemmer den seg der igjen. Slik holder den på helt til at den er blitt så stor at den ikke lenger får plass i pungen, gjerne til den er omtrent ett og et halvt år.
Rød kenguru, flokk, Australia
 
	© WWF / Martin Harvey
© WWF / Martin Harvey
Hannen kalles «boomer» og hunnen «flyer». Flokken kalles «mobb».

Habitat og leveområder

Den store røde kenguruen lever bare i Australia, og helst i det tørre innlandet. Den foretrekker åpne marker uten trær eller busker.
Det finnes mange forskjellige kenguruarter, faktisk hele 11 slekter og 51 arter. Rød kjempekenguru er den største av dem alle, og er det største pungdyret som finnes.

Kjennetegn

Den store røde kenguruen står oppreist på to ben. Den har små forben som den bruker til å spise med og to svære bakben som den bruker til å hoppe langt med, gjerne 8-9 meter. Den lange halen har sterke muskler, og brukes som motvekt når kenkuruen hopper fort. Kenguruene bruker også halen som en ekstra lem når den går sakte

Hannen er rødlig i pelsen, mens hunnen er blågrå.

Kenguruer lager ikke noen spesielle lyder. Det har blitt hørt at de har laget noen gryntende hostelyder og noen ganger lager hunnene en klikkende lyd for å rope på barna sine. Men en velkjent lyd fra kenguruen er den høylytte lyden som kommer fra føttene deres når de skal advare hverandre om fare.
Kenguru 
	© Martin Harvey / WWF
© Martin Harvey / WWF

Kosthold

Den røde kjempekenguruen spiser for det meste gress.

Trusler

I Australia er kenguruene truet av:
 • Tap av habitat
 • Endrede mønstre for kratt- og skogbranner
 • Introduserte rovdyr
 • Klimaenderinger
Dette er trusler som også påvirker andre pattedyr i Australia.

Mange kenguruer dør også fordi de krysser trafikkerte veier.
 
Kenguru, Australia 
	© Klein & Hubert / WWF
© Klein & Hubert / WWF