Hvalross | WWF Norway


 
	© Wild Wonders of Europe / Ole Joergen Liodden / WWF

Hvalross

Isbjørn, hvalross, ringsel, narhval, grønlandshval, beluga – alle har de tilpasset seg et liv på og under isen i Arktis. Klimaendringene er imidlertid i ferd med å smelte isen og forandre hjemmet deres for alltid. En verden de har brukt tusenvis av år på å tilpasse seg forandrer seg på noen tiår – mye raskere enn disse dyrene klarer å håndtere. Les mer om livet i Arktis her.
 • Vitenskapelig navn

  Odobenus rosmarus

 • Habitat og leveområder

  Atlanterhavshvalross: Kanadiske Arktis, og i havet ved Grønland, Svalbard og den vestlige delen av Russiske Arktis. Stillehavshvalross: Alaska og nord-øst i Russland. Laptevhvalross: Laptevhavet.

 • Lengde

  330-360 cm

 • Vekt

  1.200-2.000 kg

 • Populasjon

  Stillehavet: ca. 200.000, Atlanterhavet: ca. 18.000, Laptevhavet: ca. 5.000

 • Tilstand

  IUCN Rødliste: Sårbar (VU)

  iucnredlist.org

 
	© WWF / Wim Van Passel
© WWF / Wim Van Passel

Hvalrossens liv

Hvalrossen lever i det kalde havet omkring Nordpolen, hvor den svømmer rundt mellom isflakene. På velegnede hvilesteder på land lever den i grupper, mens den til havs kun opptrer i småflokker. Hunnen føder én unge etter 15 måneders drektighetstid.
           
Hvalrossen er i slekt med seler og sjøløver, og kan i likhet med disse dreie forlemmene fremover og støtte seg på forluffene når den er på land. På grunn av hvalrossens tunge vekt beveger den seg derimot klossete og langsomt, og liker seg derfor best i vannet.

Hvalrossen har en stor luftsekk i halsen som gjør at den kan duppe med hodet over vannet uten å synke, og hvalrossen kan både parre seg og sove i vannet. Selv om hvalrosser er gode svømmere holder de seg som oftest nær land og jakter i grunt vann.

Hvalrossen har alltid vært ettertraktet, mest på grunn av det seks cm tykke spekklaget som gjør det mulig for dyret å stå imot kulden om vinteren. Den er også ettertraktet på grunn av støttennene i verdifullt elfenben. Støttennene kan bli over èn meter lange!
 
	© Norbert Rosing / National Geographic Stock / WWF-Canada
© Norbert Rosing / National Geographic Stock / WWF-Canada

Leveområder

Hvalrossen levde en gang langs alle de arktiske kystene, men nå er den kun alminnelig i noen få kystområder ved Nord-Grønland og i Beringhavet.

Atlanterhavshvalrossen finnes ved Kanadiske Arktis, og i havet ved Grønland, Svalbard og den vestlige delen av Russiske Arktis. Stillehavshvalrossen finnes ved Alaska og nord-øst i Russland. Laptevhvalrossen finnes kun ved Laptevhavet.
 
	© Global Warming Images / WWF
© Global Warming Images / WWF

Kjennetegn

Hvalrossen er lett å kjenne igjen med sine lange støttenner og et overskjegg av stive, lyse børster. De er sosiale dyr som kan finnes i grupper på et titalls dyr til flere tusen. Navnet hvalross antas å stamme fra det gammelnorske ordet «heste-hval», og hvalrossen dukker opp i mange gamle sagn og folkeeventyr fra Arktis, der den som art er en hjørnestein i det marine økosystemet.

De store hjørnetennene ser kanskje ikke så veldig praktiske ut, men hvalrossen bruker dem til så mangt! De brukes for å holde pustehull i isen åpne, til å komme seg opp fra vannet på et isflak og til å slåss med. Støttennene brukes også flittig når hvalrossen roter rundt i havbunnen på jakt etter etter føde. Kinntennene er små og velegnet til å knuse skallet på de små dyrene den lever av.
 
Hvalrossen har en kroppslengde på mellom 330 og 360 cm. Den kan veie mellom 1.200 og 2.000 kg. 

Det finnes tre underarter av hvalross; atlanterhavshvalrossen (odobenus rosmarus rosmarus), stillehavshvalrossen (odobenus rosmarus divergens) og laptevhvalrossen (odobenus rosmarus laptevi). Disse tre underartene varierer i størrelse, men stilehavshvalrossen er den største og mest utbredte arten og kan veie hele 2 tonn.
 
	© WWF/Miriam Geitz
© WWF/Miriam Geitz

Kosthold

Selv om hvalrossen foretrekker å jakte i grunt vann kan den dykke helt ned til 100 meter for å spise muslinger, sjøstjerner og sjøpiggsvin på havbunnen. Allikevel dykker den som regel ikke dypere enn 20-30 meter ned. Hvalrosser spiser for det meste virvelløse dyr og bløtdyr, men det hender også at de jakter sel, små hvaler eller sjøfugl.

Trusler

Før var hvalrossen truet av jakt, men nå er det klimaendringene som er den største trusselen.

Til tross for at hvalrossen ser stor og barsk ut, er den faktisk et veldig nervøst dyr. Derfor kan det være farlig om for mange hvalrosser er samlet på samme sted på land. Klimaendringer gjør at havisen trekker seg tilbake, og fører til at hvalrossen blir nødt til å trekke opp på land i store klynger. Disse klyngene kan av og til bestå av flere tusen dyr. Når så mange dyr er samlet på et begrenset område, oppstår det noen ganger massepanikk som fører til mange dødsfall, som oftest blant de unge i flokken.

I følge IUCN rødliste er det usikkert hvor mange hvalrosser som faktisk finnes på verdensbasis, og bestandstallene som finnes er såpass utdaterte at de ikke lenger kan regnes som nøyaktige nok. Bestandstallene for Atlanterhavet er de nyeste, fra 2006, og måler 18-20.000 dyr. Bestanden i Laptevhavet og Stillehavet er derimot fra henholdsvis 1982 og 1990.

Hvalrossen har få naturlige fiender, men det hender den blir angrepet av spekkhoggere og isbjørner.

WWF jobber for å ta vare på hvalrossen og de andre artene som lever i Arktis. Vi må skjerme dyrene mot skipstrafikk og olje- og gassutvinning, og beskytte leveområdene deres. Hjelp oss i arbeidet for Arktis - bli fadder!
 
	© Y.-J. Rey-Millet / WWF
© Y.-J. Rey-Millet / WWF