Hvalhai | WWF Norway


 
	© WWF / Javier Ordóñez

Hvalhai

 • Vitenskapelig navn

  Rhincodon typus

 • Habitat og utbredelse

  Tropiske og subtropiske farvann i det Atlantiske hav, Stillehavet og Indiske hav. Foretrekker områder med overflatetemperaturen på rundt 21-25 grader, og følger gjerne etter svermer av plankton.

 • Lengde

  12 m

 • Vekt

  20 tonn

 • Populasjon

  Ukjent, men antatt synkende.

 • Tilstand

  IUCN rødliste: Sterkt truet (EN)

stott_wwf 
	© WWF-Norge
© WWF-Norge

Triste nyheter for hvalhaien

Hvalhaien er nå «sterkt truet» på den internasjonale rødlisten. Les mer her.

Hvalhaiens liv

Hvalhaien er verdens største fisk, og kalles også den vennlige kjempen. Til tross for at fisken er en hai er den nemlig helt harmløs og spiser kun bittesmå plankton og småfisk.

Hvalhai følger gjerne etter stimfisk slik som tunfisk og delfinfisk, og man ser dem gjerne med en eller flere følgefisk/sugefisker (remoras). Sugefisken suger seg fast i huden på hvalhaien, og blir dermed transportert «gratis» over store avstander. Noen tror at disse sugefiskene i gjengjeld fjerner bakterier og parasitter fra haiene. 

De fleste møter med hvalhaien skjer i eller ved overflaten, og den er stort sett alene. Det er imdlertid observert hvalhai i grupper på opptil 100 individer. Hvalhaien kan svømme over enorme avstander og det er gjerne hannene som vandrer lengst. 

Hvalhaien føder levende unger, og de er kun rundt 50 cm når de blir født. Den er trolig den mest fruktbare av haiene som føder levende unger, og gravide hunner er rapportert å ha opptil tre hundre unger samtidig. 

Det er begrenset med informasjon om haiens levetid. Men ettersom haiene blir kjønnsmodne rundt 30 år antar man at de kan være et av de lengstlevende dyrene i verden med en levetid på over 100 år.

Visste du at ...

 • Hvalhaien er verdens største fisk
 • Hvalhaien er muligens et av de lengstlevende dyrene i verden med en anslått levetid på over 100 år
 • Japanske fiskere kaller hvalhaien Ebisuzame, og betrakter den som et symbol på lykke. De forsøker derfor alltid å unngå å drepe den
Hvalhai 
	© WWF / Jürgen Freund
© WWF / Jürgen Freund

Habitat og utbredelse

Hvalhaien finnes i tropiske og subtropiske farvann i det Atlantiske hav, Stillehavet og Indiske hav. Den finnes i hele 124 land, men man regner den som mest vanlig i et belte rundt ekvator mellom 30° nord og 35° sør. Hvalhaien er konstant på farten over store områder, og den følger gjerne etter svermer av plankton / algeoppblomstringer.

Den foretrekker områder hvor overflatetemperaturen er på rundt 21-25 grader og en salinitet på 34,0-34.5 ppt. Dette er trolig fordi det sammenfaller med optimale forhold for (produksjon av) plankton som haiene lever av. 

Det finnes ingen gode bestandsestimater, og bestandsstørrelsen er ukjent. Dette skyldes i hovedsak at arten er solitær (stort sett oppholder seg alene) og beveger seg over store avstander. I Ningaloo reservatet i Australia kommer det årlig rundt 200 til 400 individer i perioden mellom mars-mai.
 rel=
Hvalhaien finnes i tropiske og subtropiske farvann i det Atlantiske hav, Stillehavet og Indiske hav. Den finnes i hele 124 land, men man regner den som mest vanlig i et belte rundt ekvator mellom 30° nord og 35° sør.
© UN Atlas of the Oceans

Kjennetegn

Hvalhaien er lys gråblå med de karakteristiske hvite flekkene, enten som smale hvite striper og/eller rekker med hvite prikker.

Hodet er flatt og munnen fyller hele bredden av det flate hodet. Øynene er små og sitter langt fremme på hodet.

Kosthold

Hvalhaien har spesialisert seg på å filtrere plankton, små krepsdyr, fiskelarver og andre næringsrike dyr fra «plankton-suppa». Den har også tusenvis av veldig små tenner som brukes til å fange mindre fisk som ansjos, sardiner, og selv større fisk som makrell og blekksprut, men dette er mindre vanlig. Den observeres gjerne i overflaten mens den rugger det enorme hodet fra side til side med alle gjellene vid åpne for å fange mest mulig plankton. 
Hvalhai 
	© WWF / Erkki Siirlä
© WWF / Erkki Siirlä

Trusler

Dessverre er hvalhaien sterkt truet av fiske, både fordi noen land fortsatt fisker hvalhai, og fordi den setter seg fast og dør i fiskegarn og fanges som bifangst. Hvalhaien er sjelden og er naturlig i lavt antall (lav bestandstetthet), den reproduserer sakte, og er dermed veldig sårbar for overfiske. 

På IUCNs rødliste er hvalhaien kategorisert som «sterkt truet».

Hvalhaien fiskes i store deler av sitt leveområde. Taiwan er den største konsumenten av hvalhai-kjøtt, men andre land som India, Pakistan, Kina, Phillipinene, Malaysia, Indonesia, Thailand og Burma fanger også hvalhai. 

Fisken er svært ettertraktet fordi den er så stor og har ett hvitt, mildt kjøtt og dessverre er enkel å fange. Fangstmetodene kan være særdeles brutale, da fiskere ofte borer bolter gjennom kjeven til haien og trekker den inn til land før den avlives, en prosess som kan ta timesvis.

På bildet til høyre ser du bifangst av hvalhai i en fransk snurpnot-fiske etter tunfisk.
By-catch of Whale shark (Rhincodon typus). French Tuna purse-seine fishery in the Atlantic ocean. ... 
	© WWF / Hèléne Petit
© WWF / Hèléne Petit

Hva gjør WWF?

WWF jobber aktivt i flere land for å stanse fangsten av hvalhai og for å redusere bifangsten av arten. Vi har lykkes med å få hvalhai inn på CITES liste over truede dyrearter, og samarbeider med forskere for å lære mer om hvor hvalhaiene holder til og hvordan de beveger seg.

Vil du bidra i arbeidet for hvalhaien fremdeles skal svømme rundt i verdenshavet? Bli WWF-fadder!

Hvalhai er svært populært hos dykkere og det regnes for å være noe av det mest spektakulære man kan oppleve under vann når denne kjempen svømmer elegant og lydløst gjennom vannet. Hvalhaien er imidlertid en ganske sky art, som kan bli sterkt påvirket av forstyrrelser, spesielt fra dykkere. Økende turisme til vernede områder kan derfor føre til at haiene trekker seg ut fra området. Det er imidlertid relativt strenge retningslinjer som regulerer antall båter som kan oppholde seg innenfor områder med hvalhai, antall snorklere i vannet, og kontakttid og minimumsavstand for å begrense innvirkning/forstyrrelse av dyrene. WWF på Phillipinene har utarbeidet retningslinjer for hvordan man skal dykke med hvalhai på en fornuftig måte så dyrene ikke blir stresset.
hvalhai 
	© WWF / Jürgen Freund
© WWF / Jürgen Freund

Hvalhai reddet fra fiskegarnI Pakistan reddet nylig noen WWF-trente fiskere denne hvalhaibabyen som hadde satt seg fast i et fiskegarn. De hoppet først ut i vannet for å skjære den løs, men hvalhaien viste ikke tegn til liv, og de valgte da å løfte den opp i båten. Men da de hadde skåret den løs, begynte den å bevege på seg! Mannskapet øynet da et håp om at den lille ville overleve og fikk den raskt ut i vannet igjen.

Til fiskernes store jubel kviknet hvalhaien raskt til. Det svømte noen runder rundt båten (kanskje som takk for hjelpen?), og forsvant ned i dypet.

WWF-Pakistan har gjort en fantastisk jobb med å trene opp fiskere til å håndtere situasjoner som denne. Heldigvis fikk denne historien en lykkelig slutt, men det er det ikke alle som får. Marin forsøpling er en alvorlig trussel mot livet i havet, og det må gjøres en skikkelig innsats for å rydde opp i havene og stoppe forsøplingen!