Grønlandssel | WWF Norway


 
	© Chris Martin Bahr / WWF

Grønlandssel

 • Vitenskapelig navn

  Phoca groenlandica

 • Vekt

  130-180 kg

 • Lengde

  170-180 cm

 • Habitat og utbredelse

  Arktisk farvann omkring Canada, Grønland og videre østover

 • Bestandstall

  Nærmere 9 millioner (2015)

stott_wwf 
	© WWF-Norge
© WWF-Norge

Grønlandsselens liv

Grønlandsselen kan oppholde seg i store flokker. Selen kommuniserer ved å lage gjøende, gryntende og knurrende lyder. I parringstiden har hannen også noen høye, brølende lyder.

Hunnen føder én unge etter en drektighetstid på 11-12 måneder. Ungen fødes ute på isen.

Habitat og leveområder

De fleste seler holder seg i kalde havområder og lever omkring Arktis og Antarktis, men seks typer, blant annet grønlandssel, finnes også i Norge. Grønlandsselen er en typisk sel som holder til i det kalde havet omkring Grønland, Canada og Ishavet nord for Asia.

Kjennetegn

Grønlandsselen er en mellomstor sel. Den voksne hannen er lys grå med et sort hode og et sort felt på ryggen og ned langs siden. Hunnens sorte felt er noe lysere.

Seler nedstammer fra rovdyr som levde på land. Disse rovdyrene lignet sikkert på oter. Oteren holder mye til i vann, men er likevel mest et landdyr. Selen har tatt skrittet fullt ut og blitt et ordentlig vanndyr. Grønlandsselen kan dykke ned til 250 meter og holde seg under vannet i en halv time.

Selen har en strømlinjet, sigarformet kropp som glir fint gjennom vannet. Forben og bakben er blitt til luffer som er gode svømmeredskaper. I motsetning til hval, som også nedstammer fra landdyr, har ikke selen helt gitt opp sin tilknytning til landjorden. Den er stadig avhengig av å kunne komme på land for å føde, die ungene og felle pelsen.
WWF mener sjøpattedyr, som grønlandsselen, må forvaltes basert på en helhetlig økosystembasert ... 
	© WWF / Martin Harvey
© WWF / Martin Harvey

Kosthold

Grønlandsselen spiser torsk, sild og annen fisk og som den fanger langs iskanten.