FJELLRYPE | WWF Norway


 
	© WWF / Olivier Langland

Fjellrype

  • Vitenskapelig navn

    Lagopus mutus rock

  • Lengde

    31-35 cm

  • Habitat og utbredelse

    I Skottland og på Island, i Skandinavia og videre østover gjennom det nordligste Russland. I tillegg finnes den isolert i Alpene og Pyreneene.

stott_wwf 
	© WWF-Norge
Støtt WWF
© WWF-Norge

Rypa i nord

De fleste av fuglene som finnes langt mot nord i Arktis, trekker bort når det blir vinter. Men det gjør ikke fjellrypa. Den er beskyttet mot kulden av den tette fjærdrakten sin. Fjærene dekker til og med føttene og tærne.

Selv når snødekket har dekt jorden, kan fjellrypa klare seg. Den beiter vanligvis på avblåste rabber med bar vegetasjon på snaufjellet.

Fjellrypa holder til på de nakne fjellene og på tundraen med steinet terreng og med lav og sparsom vegetasjon. Den er høyfjellets fugl.
Fjellrypa er ikke særlig sky. Om sommeren kan man komme tett innpå paret, som holder sammen hele tiden. Under rugingen holder hannen seg synlig i terrenget i nærheten av redet for å holde eventuelle fiender bort. Hunnen legger 5-8 egg og rugetiden er på 22 dager.

 
	© WWF
© WWF

Leveområder

I Europa er fjellrypa utbredt fra Skottland og Island, over den skandinaviske fjellkjeden og videre østover gjennom det nordligste Russland. I tillegg finnes den isolert i Alpene og Pyreneene.

Kjennetegn

Fjellrypa er en liten hønsefugl på størrelse med en due. Den har et lite hode, en rund kropp og fjærkledde ben. Om vinteren er den nesten helt hvit med kort, hale med to sorte striper på hver side. Om sommeren er den spraglet i gråbrune farger. Hannen utstøter en tørr, skarrende lyd.

Om vinteren lever den i flokker som leter etter mat på åpne, steinete steder hvor snøen blåser vekk. Den går i dokk - det vil si at den graver ganger i snøen - for å søke ly og hvile seg.

Kosthold

Om sommeren spiser den blader, frø og bær av fjellplanter, og om vinteren skudd og rakler av dvergbjørk. Den spiser også en del insekter, som er viktig mat for kyllingene.