Elvemusling | WWF Norway


Elvemusling 
	© Joel Berglund

Elvemusling

 • Vitenskapelig navn

  Margaritifera margaritifera

 • Leveområder

  Bekker og elver i store deler av Norge.

 • Størrelse

  10-15 cm lang og opptil 7 cm høy

 • Tilstand

  Norsk rødliste: Sårbar (VU) / IUCN Rødliste: Sterkt truet (EN)

WWF-fadder
Utsnitt: Group_of_Margaritifera_margaritifera, Joel Berglund 
	© WWF-Norge
Som WWF-fadder hjelper du oss med å redde verdens fantastiske dyrearter.
© WWF-Norge

Elvemuslingens liv

Elvemuslingen lever mesteparten av livet på bunnen av en elv, godt skjult av grus og stein. Den ser kanskje grå og kjedelig ut, men en av tusen elvemuslinger skjuler en overraskelse: En perle! Margaritifera betyr faktisk perlebærer.

Livet til muslingen starter som en liten larve i gjellene til de voksne, hvor de lever i omtrent fire uker før de støtes ut i elvevannet. Ofte skjer dette samtidig i hele bestanden, og vannet fylles av enorme mengder muslinglarver som hver bare er 0,04 mm lange. 

Så må muslinglarvene finne en fisk å leve på. Det er viktig at larven finner riktig fiskeart, som er laks eller ørret. Hvis den ikke kan feste seg på gjellene til en laks eller ørret, vil den falle av eller ikke utvikle seg normalt. Uten en vertsfisk vil larven dø i løpet av noen få dager. Hvis larven finner riktig fiskeart, vil fisken utvikle en cyste som beskytter larven. Fisk som blir infisert blir selv immun mot fremtidige infeksjoner, og normalt er det ikke skadelig å ha en larve boende.

Etter 9-11 måneder har larven vokst til 0,4 mm, og er stor nok til å slippe seg ned mot elvebunnen. Hva muslingen gjør etter at den har forlatt vertsfisken vet man lite om, men det er en kritisk fase i livet og dødeligheten er høy. Så mange som 95 prosent av muslingene dør de første 5-8 årene. Når de er omtrent 50-100 mm lange, graver de fleste elvemuslingene seg litt opp av elvebunnen og blir synlige.

Elvemuslingen blir kjønnsmoden når den er 12-15 år gammel, og deretter formerer den seg resten av livet. De eldste elvemuslingene kan bli over 200 år gamle.

En elvemusling filtrerer 50 liter vann hvert døgn. Dette er med på å rense og klarne vannet, og er av stor betydning for økosystemet som helhet.
 
	© Heidi Sørensen
© Heidi Sørensen
Visste du at ...
kronen til den norske tronarvingen er pyntet med perler fra norske elvemuslinger? Den kalles for arvefyrstekronen.

Trusler

Elvemuslingen trues av forringelse og ødeleggelse av leveområdene, blant annet på grunn av forsuring (den tåler ikke pH på 5-5,5 eller lavere over tid), vassdragsregulering, utryddelse av vertsfisk, snauhogst (som kan gi gjenslamming av elvebunnen), klimavariasjoner og drenering av myrer. Tidligere var plukking av muslinger og perlefiske en alvorlig trussel.

Norge har omtrent en tredel av de kjente lokalitetene med elvemuslinger, og mer enn halvparten av alle elvemuslinger i Europa. Den er derfor en norsk ansvarsart.
Elvemusling 
	© Joel Berglund
© Joel Berglund
Hvis du finner en elvemusling bør du la den ligge i fred.