Dugong | WWF Norway

Dugong

© Istockphoto.com / WWF

Havets kuleste ku!

Dugongen er et stort, grått dyr som blant annet lever i havet rundt Australia. Den kan bli tre meter lang, og veie så mye som 400 kg. På grunn av sitt utseende, og fordi den gresser – altså at den lever av å spise sjøgress – kalles dugongen også for sjøku.

© Andrey Nekrasov / WWF

Bestandene av verdens dugonger har gått kraftig ned, og den regnes som sårbar på rødlisten for truede arter. Den største trusselen er tap av leveområder, siden den er helt avhengig av sjøgress som matkilde.

© Jörgen Freund / WWF