Brugde | WWF Norway

Brugde

Cetorhinus maximus

Tenk at verdens nest største hai, brugden, finnes i norske farvann!

Brugden kan bli over 12 meter lang og veie opptil nitten tonn! Den store haien er i dag et sjeldent syn. Brugdens favorittmat er mikroskopiske plankton.

Når haien skal få i seg mat, svømmer den med munnen åpen. Gjellebuene strekker seg rundt store deler av hodet. Gjellebuene er utstyrt med et gitter som siler planktonet fra vannet og fører maten videre ned i magen. Gjellene er også haiens "lunger" og gir den oksygen.

Leveren til brugden kan utgjøre hele 25 % av kroppsvekten. Olje fra leveren og haifinnene er svært verdifulle. Siden brugden ofte svømmer sakte i overflaten når den spiser, er den dessverre et lett bytte. Brugden er utrydningstruet på grunn av et tidligere overfiske.WWF jobber for at arter som brugden ikke skal forsvinne, og for at vi skal ta vare på havmiljøet. Vil du bli en del av arbeidet?

Bli WWF-fadder