Blåskjell | WWF Norway


 
	© Erling Svensen / UWPhoto.no

Blåskjell

 • Vitenskapelig navn

  Mytilus edulis

 • Habitat og utbredelse

  Lever på hardt underlag, vanligst fra tidevannssonen og ned til rundt 10 meter. Finnes fra Middelhavet til Arktis, inkludert langs hele norskekysten.

 • Tilstand

  Livskraftig (LC) av nasjonal rødliste av 2010

stott_wwf 
	© WWF-Norge
© WWF-Norge
Blåskjell er en muslingart i blåskjellfamilien (Mytilidae). Skjellene er en kjent og kjær art for mange nordmenn, og blir brukt både til mat og fiskeagn.

Kjennetegn

Blåskjellet er som navnet tilsier mørkt blått med et skjær av fiolett.

Muslingen består av to skjell som ved hjelp av to lukkemuskler åpnes og lukkes. Mellom skjellene kan man se kapperanden som har en gulbrun farge.

Skjellene kan bli opptil 15 cm lange, men som regel blir de ikke større enn 10 cm.
 
	© Eksportutvalget for fisk
© Eksportutvalget for fisk

Kosthold

Blåskjellet filtrerer vannmassene, og siler ut plankton og annet organisk materiale. 

Habitat og utbredelse

Arten lever på hardt underlag fra tidevannssonen og ned til rundt 10 meter. Skjellene bruker såkalte byssustråder til å feste seg til underlaget. Under gunstige forhold kan individene stå tett i tett. Skjellene tolererer svært skiftende forhold, både når det gjelder temperatur og saltholdighet i vannet. De kan derfor finnes fra ytterste kyst til indre fjorder.

Finnes fra Middelhavet til Arktis, inkludert langs hele norskekysten.
 

Interessante fakta

 • Blåskjellet er best å spise mellom september og april
 • Blåskjell kan være giftige. Det er algene i magen til skjellene som har giften i seg, og det finnes to hovedtyper av gift, diareframkallende og paralyserende. Sjekk derfor alltid blåskjell-telefonen før du spiser selvplukkede blåskjell.