Berberape | WWF Norway


 
	© Michel Gunther / WWF

Berberape

 • Vitenskapelig navn

  Macaca sylvanus

 • Leveområder

  Gibraltar og Nord-Afrika.

 • Lengde

  55-75 cm

 • Vekt

  5-15 kg

 • Tilstand

  IUCN rødliste: Sterkt truet (EN)

 • Bestandstall

  Siste komplette bestandstall var 15.000 individer i 1999

stott_wwf 
	© WWF-Norge
© WWF-Norge

Berberapens liv

Berberapene som holder til i fjellskrentene på Gibraltar er de eneste apene som finnes i Europa i vill tilstand. Man vet ikke om apene er brakt til Gibraltar av mennesker, eller om det er restene etter en apestamme som tidligere fantes sør i Europa.
 
Apene er aktive om dagen og lever i familiegrupper på 15 til 30 dyr. De blir ledet av en sterk hann. Berberapene liker seg best på bakken. De klatrer i trær bare når de skal sove eller unngå fare. Apene er flinke til å hoppe. Berberapen kan bli opptil 30 år gammel.

Som alle andre aper, kommuniserer berberapene ved hjelp av en rekke ulike lyder og tydelig mimikk (ansiktsbevegelser og kroppslig uttrykk). I tillegg er det å rense hverandres pels en viktig del av det vanlige familielivet. De fjerner ikke bare hverandres lopper, men også flass og andre urenheter.

Berberapene kan få barn hele året. Da går de drektige i seks måneder og får ett barn ved fødselen. Ungen klamrer seg til undersiden av moren. Når den blir litt større går den mer selv, men sitter på ryggen til moren når de skal bevege seg langt. Når ungen er en uke gammel kan den ta noen skritt, men blir båret mesteparten av tiden. Ungen får melk fra moren i tre måneder. Fra den er ett år må den klare seg selv. 
 
	© Martin Harvey / WWF
© Martin Harvey / WWF
 
	© Martin Harvey / WWF
© Martin Harvey / WWF

Habitat og utbredelse

I tillegg til stammen som finnes i Gibraltar, holder berberapen også til i Nord-Afrika, i landene Algerie, Marokko og Tunisia.

Apene foretrekker eike- og sedertreskogene i Nord-Afrika, hvor klimaet er varmt og tørt om sommeren og kaldt og snørikt om vinteren.

Det finnes mellom 6.000 og 10.000 berberaper i Marokko og omtrent 250 i Gibraltar. Det er usikkert hvor mange berberaper som finnes i Algerie, men ved en telling i 1975 var det 5.000.
 
	© Michel Gunther / WWF
© Michel Gunther / WWF

Kosthold

Berberapen spiser nesten alt den kommer over; knopper, urter, frø, frukt, insekter og små virveldyr.

Kjennetegn

Berberapen har tykk okerbrun pels. Den har ingen synlig hale.
 
	© Michel Gunther / WWF
© Michel Gunther / WWF