Anakonda | WWF Norway


 
	© Camilo Ortega / WWF-Colombia

Anakonda

 • Vitenskapelig navn

  Eunectes murinus

 • Leveområder

  Sumpområder ved Amazonas

 • Lengde

  5-7 m

 • Vekt

  Opptil 95 kg

stott_wwf 
	© WWF-Norge
© WWF-Norge
Indianere kaller anakondaen for jungelens onde ånd fordi den smyger seg rundt i vannet helt ubemerket. Ofte kan man se byttet bli dratt ned under vannet, uten å ha sett noe tegn til anakondaen.
 
Den har ingen naturlige fiender, bortsett fra kaimaner, som kun er en fare for unge slanger. Jaguarer kan imidlertid drepe anakondaer. Anakondaer legger ikke egg som mange andre reptiler, men vanligvis 20-30 levende unger. Det hevdes at anakondaen kan få så mange som 100 unger i ett kull.

Habitat og utbredelse

Grønn anakonda lever i sumpområder ved elven Amazonas, og er verdens største slangeart. Sortflekket anakonda lever i Fransk Guyana og et par delstater i Brasil (Amapa og Para).

Kjennetegn

Anakondaen er verdens største og sterkeste slange, og blir vanligvis 5-7 meter lang og kan veie opptil 95 kg.
 
Anakondaen vokser hele livet. Forventet levealder er rundt 40 år, men den kan bli opptil 50 år gammel.
 
Anakonda tilhører boaslangenes familie (Boidae), en familie på over førti arter. Det er også flere underarter av anakonda, blant annet gul anakonda, sortflekket anakonda og den største av dem alle: Grønn anakonda.
 
	© Camilo Ortega / WWF-Colombia
© Camilo Ortega / WWF-Colombia

Kosthold

Anakondaen spiser mange forskjellige byttedyr, på inntil 90 kilo. Byttet kan være for eksempel fisk, navlesvin, kaimaner og hjorter. Den spiser vanligvis et bytte omtrent annenhver uke.

En anakonda på seks meter kan lett drepe og spise en kaiman, en stor øgle på opptil to meter. Det er mat for en hel måned. Siden anakondaen ikke er i stand til å tygge byttet, svelger den det helt. Som alle andre slanger har den derfor fleksible kjever som kan vippes ut av ledd.

Trusler

Den største trusselen mot anakondaen er at leveområdene blir ødelagt eller overtatt av mennesker. Regnskogen hugges ned og sumpområdene forsures.

Anakondaer blir også, som andre kvelerslanger, fanget for skinnet sitt. Siden de lever sumper og er svært vanskelig å finne, er likevel ikke dette en stor trussel.
Anakonda, slange, verdens største slange 
	© Bruno Pambour / WWF
© Bruno Pambour / WWF

Hva gjør WWF?

WWF jobber for å beskytte Amazonas og dens unike biomangfold og økologiske funksjoner og tjenester. For å få til dette, samarbeider vi med offentlige myndigheter, lokalsamfunn og urbefolkning, frivillige organisasjoner og privat sektor i Amazonas-regionen. Det gjør vi blant annet ved å:
 • Promotere ansvarlig bruk av naturressurser og bærekraftig forvaltning.
 • Sikre miljømessige og sosiale standarder ved utvikling av infrastruktur, spesielt vei- og damprosjekter.
 • Utvikle nasjonale programmer for å redusere utslipp fra avskoging
 • Sikre og utvide verneområder.