Albatross | WWF Norway


 
	© James Frankham / WWF

Albatross

 • Vitenskapelig navn

  Diomedeidae

 • Leveområder og utbredelse

  Nesten alle albatrossarter lever på den sørlige jordhalvkule. Tre arter hekker i det nordlige Stillehavet, galápagosalbatrossen hekker på Galápagos.

 • Tilstand

  Det finnes mange forskjellige albatrossarter. De varier fra å være klassifisert fra kritisk truet til sårbar.

 • Lengde

  Vingespennet på vandrealbatrossen kan bli opp til 3,5 meter (11 fot).

Albatross

Mange albatrossarter er i trøbbel og trenger vår hjelp. Kommersielle fiskemetoder er ansett som den største trusselen mot mange av albatrossartene. Andre trusler inkluderer tap av leveområde, introduserte rovdyr, at de spiser plast eller setter seg fast i det, oljesøl og klimaendringer.
 

Den mest legendariske av alle fugler

Albatrosser er store, flygende fugler som tilbringer mesteparten av livet sitt på sjøen.
Albatrosser tilhører familien Diomedeidae. Det er 22 albatrossarter anerkjent av IUCN, som er delt inn i fire familier.

Albatrosser bruker sine spesialtilpassede vinger og sitt store vingespenn til å reise over lange avstander, uten å bruke muskler. I stedet for å flagre med vingene, bruker de spesialiserte glideteknikker for å minimere bruken av muskler og energi.
Vingespennet på vandrealbatrossen kan bli opp til 3,5 meter (11 fot). Dette er større vingespenn enn noen annen fugl har å skilte med.

En albatross kan leve til den blir rundt 60 år. I løpet av den levetiden vill den ha reist flere millioner kilometer. De oppnår reproduktiv alder når de er rundt 5 år, men vanligvis formerer de seg når de er 7 – 10 år gamle.

 

Hvor finnes albatrossen?

De fleste albatrosser finnes på den sørlige halvkule: Antarktis, Australia, Sør-Afrika og Sør-Amerika. Bare tre albatross-arter finnes utelukkende i det nordlige Stillehavet (Hawaii, Japan, California og Alaska): Gulhodealbatross, svartfotalbatross og Laysanalbatross.
Galapagosalbatross er et unntak, fordi den formerer seg på de ekvatoriale Galapagosøyene og spiser på den kysten av Sør-Amerika.
 

Hva spiser albatrossen?

Ulike arter av albatrosser har ulike kostvaner, men som andre sjøfugler er de nesten utelukkende avhengige av tilgang på sjømat. De spiser:
•    Forskjellige typer blekkspruter.
•    Krill, krabber, reker, hummer og andre krepsdyr.
•    Fisk.
•    I tøffe tider kan de også leve av åtsler og dyreplankton.
De jakter ved å snappe opp mat som kommer opp til havoverflaten. Albatrosser kan imidlertid også dykke ned i vannet. Noen albatrosser kan dykke godt ned under 5 meters dyp for å få tak i maten.
 

Trusler

Bifangst utgjør den største trusselen mot nesten alle albatrossarter. De dykker etter fiskeagnet som brukes på linefiske og setter seg fast i kroken og drukner.

Albatrosser formerer seg på avsidesliggende øyer, der de danner store kolonier. Mange av disse øyene er imidlertid blitt uegnet som yngleplass, på grunn av invaderende arter. Rotter spiser eggene i albatrossenes reder, og kaniner kan fort ødelegge et reir med hulegravingen sin. Les mer: «Impact of invasive species on Macquarie Island», et verdensarvområde i Sørishavet.

Albatrossunger kveles av avfallet vårt. Hvert år dør titusenvis av albatrossunger på Midwayøyene, fordi de kveles eller forgiftes av plast og annet avfall fra mennesker.  Albatrossforeldrene tror det er mat, og mater ungene sine med avfallet. Les mer om dette her: «Results of this plastic diet on albatross chicks».
 

Hva gjør WWF?

For å stanse ytterligere nedgang i antall sjøfugl, inkludert albatrossen, er WWF en del av det New Zealand-baserte «Southern Seabird Solutions», som samler fiskere, industri, myndigheter og WWF rundt det felles målet om å redde sjøfugl ved å redusere forekomsten av bifangst. WWFs «International Smart Gear Competition» identifiserer løsninger, som lar fiskerne fiske smartere og samtidig skal bidra til å opprettholde et friskt hav.

Etter mange år med tett samarbeid mellom WWF og regjeringen i Sør-Afrika, ble det fjerde største marine verneområdet etablert i Sørishavet. Området på 180.000 kvadratkilometer er hjemmet til fem arter av albatrossen.

WWF arbeider også for å fjerne skadedyr som rotter, kaniner og mus fra øyene i Sørishavet.
WWF-prosjekter som støtter dette arbeidet er:
•    Protecting Antarctica and the Southern Oceans.
•    Marine protection in the southwest Pacific.
•    Longline Fisheries in the Benguela Ecosystem for South Africa, Namibia and Angola.
 

Hvordan kan du hjelpe?

Bifangst er et problem som påvirker millioner av sjøfugl sammen med havskilpadder, haier, delfiner, hvaler og fisk. Kjøp sjømat som tydelig er merket som bærekraftig.
Bli kvitt søppelet ditt på en ansvarlig måte, slik at det ikke ender opp i sjøen. Hvis du kan resirkulere, så gjør det. Hvis ikke, forsikre deg om at plast og annet avfall går i søpla, og ikke ned i avløpet.
 
	© Luis Gérman Naranjo / WWF-Colombia
Galapagosalbatross
© Luis Gérman Naranjo / WWF-Colombia
 
	© naturepl.com / Barry Bland / WWF
Albatrosser er store, flygende fugler som tilbringer mesteparten av livet sitt på sjøen.
© naturepl.com / Barry Bland / WWF